"Bayan ni Juan" : A Filipino Poetry

in poetry •  5 months ago

Magandang umaga Steemians! Kung nais ninyong sumali sa paligsahan, narito ang mga opisyal na links :

Word Poetry Challenge #15 : "Pagbabalik" | Tagalog Edition

Word Poetry Challenge #13 : "Fears" | English Edition


"Bayan ni Juan"


Ang "Bayan ni Juan" ay sagana sa yaman
Yamang para lamang sa mga mamamayan
Puno ng halaman, prutas, gulay at mga punong kahoy
Sariwang hangin ang bubungad na may preskong amoy.


Hindi uso ang pagbebenta dahil lahat ay binibigay
Libre kang mamitas kahit wala kang iniaalay
Pwede kang manghingi ng mga halaman sa kapitbahay
Kahit ano ay pwede mapa prutas man o gulay


Ngunit ang mga tao doon ay nag-aalay ng kapalit
Kapalit ng kinuha nilang mga halaman para magamit
Pagbibigayan ay kanilang binibigyan ng halaga
Tunay ngang maunlad ang kanilang nayong kultura


Sana'y maging parte ako sa bayan ni Juan
Payak na pamumuhay pero sagana sa yaman
Lahat ay maaasahan sa oras ng kagipitan
Dahil simbolo ng bayan ni Juan ang bayanihan


Nawa'y sana ito'y inyong nagustuhan :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!