(Puisi) PISAU MATA PUISI

in #poetry4 years ago

image

Aku pisau yang berputar,
terbang dan siap menghujam
Aku kapal yang berlayar,
dengan hembusan angin aku melaju.

Kau karang yang diam,
terhempas-hempas lidah gelombang.
Kau telaga yang teduh,
aku berendam dalam tubuhmu.

Apiku nyala,
lidahku lancip kata dan pelukku mesra cinta.
Aku angin yang bicara,
aku kata yang mata,
aku ungkap yang siap.

pisauku pisau puisi karangku karang puisi,
telagaku telaga puisi,
jiwaku jiwa puisi.

tegakku puisi,
rebahku puisi,
tubuhku puisi.
puisiku berlayarlayar mengorek kedalaman jiwamu.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35917.27
ETH 2535.71
USDT 1.00
SBD 4.05