You are viewing a single comment's thread from:

RE: Orki w naturze...

MEDAL.jpg

Gratuluje wygranej w konkursie w tagu #Pl-zwierzeta: https://steemit.com/pl-zwierzeta/@kamilkowalski/konkurs-and-zgloszenia-do-kuratorstwa-lipiec-sierpien-2018-akcja-perpetuummobile
Nagroda za 4-ty dzień konkursu.
Przelew zostanie zrealizowany w ciągu 3 dni roboczych.


Nagroda: przelew został wykonany.

Sort:  

Dzięki, wielkie.