Ukleja (Alburnus alburnus)

in pl-wedkarstwo •  last year 


Ukleja należy do ryb pospolitych, obfi­cie występujących w naszych wodach. Po­siada ciało silnie ścieśnione, grzbiet jasno­zielony, boki srebrzyste i wszystkie płetwy w odcieniu jasnoszarym. Ciężar jej docho­dzi do 40 g, długość do 12, a nawet 15 cm. Z powodu swej żarłoczności jest przez całą dobę w ciągłym ruchu. Każdy początkujący wędkarz powinien rozpocząć naukę od łowienia uklei. Ło­wienie bowiem tych ryb uczy szybkiego reagowania i miękkiego .podcinania, gdyż mają one delikatne wargi, które przy sil­niejszym szarpnięciu łatwo ulegają rozer­waniu.

Pozbycie się takich wad, jak spóźniona reakcja i zbyt silne zacięcie, ma doniosłe znaczenie dla każdego wędkarza. Ukleje można łowić od momentu spłynięcia lodów aż do późnej jesieni, na wiosnę i w lecie na głębokości około 50 cm, w jesieni z samego dna. Wędziska należy używać lekkiego: z trzciny cukro­wej, białego lub czarnego bambusa albo leszczyny, o długości około 3 m, żyłki jak najcieńszej (0,10), haczyka z łopatką nr 13—15 i spławika małych rozmiarów (wielkość zapałki), z gęsiego pióra lub kory topolowej. Ukleje łowi się z obciążeniem lub bez, w zależności od tego, czy łowimy na wodzie stojącej, czy też bieżącej. Jako przynęty używa się: much domowych, białych robaczków, kłódek, larw ochotka, pasty, kulek z chleba lub bułki, ziemnia­ków albo kawałków dżdżownic.


Najlepszymi miejscami łowienia są: wyloty kanałów ścieko­wych, miejsca położone w pobliżu kąpielisk, mostów, poniżej za­staw młyńskich oraz zatoki o słabym prądzie. Na wodach stoją­cych ukleja trzyma się w trzcinach i roślinach przybrzeżnych.

Ukleje należy zacinać po dostrzeżeniu najmniejszego ruchu spławika. Ukleja jest dobrą przynętą na ryby drapieżne, zwła­szcza na sandacza.

 

 

 


Posted from my blog with SteemPress : https://swietokrzyskiprzewodnikwedkarski.pl/2018/08/26/ukleja-alburnus-alburnus-2/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @wedkarstwo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Welcome.
I am a Fish-bot that supports fishing posts.
Thank you for publishing the post and use of the myhuntingfishing,fishing or pl-wedkarstwo tag, which I rewarded with "upvote".
If you care about the development of this bot, all you need is to like this comment, and the power of this fish-bot will grow. Thank you
Witaj.
Jestem Rybo-botem wspierającym tag pl-wedkarstwo i myhuntingfishing
Dziękuje Ci za opublikowanie posta i użycia tagu pl-wedkarstwo lub myhuntingfishing oraz fishing, który nagrodziłem "upvoutem". Jeśli będzie Ci zależało na rozwoju tego rybo-bota wystarczy byś w rewanżu "upwoutował" czyli polubił ten komentarz a moc tego rybo-bota będzie rosła. Dziękuje
Добро пожаловать
Я рыба-бот, который поддерживает рыболовные посты.Спасибо за Ваше сообщение и использование тегов pl-wedkarstwo, fishing или myhuntingfishing который является наградой «upvoutem ». Если вы заботитесь о развитии этого рыцаря, все, что вам нужно сделать, это «взволноваться» в матче-реванше, то есть, как этот комментарий, и сила этого fisboot будет увеличиваться. спасибо

977ed90d51b801891e07b99740d68a9e.gif

Węgorz też się skusi. :) Pozdrawiam!

Congratulations @wedkarstwo! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @wedkarstwo! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @wedkarstwo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Nice one brother...

Congratulations @wedkarstwo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes
Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @wedkarstwo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 400 comments. Your next target is to reach 500 comments.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Meet the Steemians Contest is over - Results are coming soon ...

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @wedkarstwo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 500 comments. Your next target is to reach 600 comments.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @wedkarstwo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 600 comments. Your next target is to reach 700 comments.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @wedkarstwo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 700 comments. Your next target is to reach 800 comments.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!