PROGNOZA POGODY DLA WĘDKARZA - ZAPOWIEDŹ POGODY ZMIENNEJ Z OPADAMI

in pl-wedkarstwo •  last year 


Zwiastunem pogody zmiennej z opadami jest pojawienie się na niebie z zachodniej strony widnokręgu wysokich chmur pierzastych w po­staci zębów i wieżyczek, które poruszają się z widoczną prędkością. Wierzchołki tych chmur stopniowo zanikają tworząc jednolitą sreb­rzystą masę na kształt kowadła, z którego we wszystkich kierunkach rozpływają się obłoki pierzaste. Jeśli wiatr jest zmienny, to zanosi się na burzę z gwałtownymi opadami. O ile spoza chmur na horyzoncie zaczynają się ukazywać w olbrzymich ilościach chmury pierzaste, zaś niebo powyżej zmętnieje i utworzy się w nim mleczna zasłona, będzie prawdopodobnie sztorm i potężna ulewa. Po czym nastąpią wyłado­wania atmosferyczne i spadnie grad. Jest to zapowiedź depresji, czyli niżu. Niebo pokryje się jednolitą warstwą szarych chmur i wystąpią opady deszczu, a w zimie śniegu o dużych płatkach. Dokoła zacho­dzącego słońca i wschodzącego księżyca pojawi się świetlisty krąg, tzw. halo. Wiatr pod wieczór zamiast zacichać wzmaga się. Na jakiś czas przed burzą zacicha całkowicie (występuje wówczas przysłowiowa cisza przed burzą).

Potem nagle występuje gwałtowna zmiana kierunku i przyrost prędkości wiatru, który ze szkwałowego zamienia się w nawałnicę. Następuje wówczas znaczne obniżenie temperatury powietrza, zaś noc przed burzą jest zazwyczaj ciepła i nieznośnie duszna. Ciśnienie zazwyczaj spada skokami. Im wolniej spada ciśnienie, tym możliwość ustania długotrwałej słoty jest bardziej prawdopodobna.

Strzałka lub rtęć w barometrze stale spada. Im szybciej spada ciśnienie, tym niepogoda jest bliższa. Wschód słońca spoza chmur, a zorza poranna jest krwistoczerwona. Wieczorem nie spada rosa, zagłębieniach terenu brak mgły. W nocy jednak pojawia się rosa. jeśli rosa nie wysycha, powstaje duże prawdopodobieństwo nastania burzy. Zwiastunem burzy jest parne i duszne powietrze w ciągu dnia. Silne migotanie gwiazd zapowiada nadciągające opady. Po burzy rosówki wypełzają na powierzchnię gruntu. Przed burzą ryby wyska­kują z wody i czerpią powietrze, aby wyrównać ciśnienie gazów w pęcherzu pławnym. Uwagę ściągają na siebie jaskółki, które latają bardzo nisko nad ziemią. Komary stają się dokuczliwe i tną tym mocniej, im bardziej je odganiamy. Sowy intensywnie polują na myszy. Koniki polne i świerszcze zaczynają ostro koncertować. Mrów­ki pracują uwijając się jak w ukropie. Mnóstwo ptaków lata niespo­kojnie.


Posted from my blog with SteemPress : https://swietokrzyskiprzewodnikwedkarski.pl/2018/08/14/prognoza-pogody-dla-wedkarza-zapowiedz-pogody-zmiennej-z-opadami/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Welcome.
I am a Fish-bot that supports fishing posts.
Thank you for publishing the post and use of the myhuntingfishing,fishing or pl-wedkarstwo tag, which I rewarded with "upvote".
If you care about the development of this bot, all you need is to like this comment, and the power of this fish-bot will grow. Thank you
Witaj.
Jestem Rybo-botem wspierającym tag pl-wedkarstwo i myhuntingfishing
Dziękuje Ci za opublikowanie posta i użycia tagu pl-wedkarstwo lub myhuntingfishing oraz fishing, który nagrodziłem "upvoutem". Jeśli będzie Ci zależało na rozwoju tego rybo-bota wystarczy byś w rewanżu "upwoutował" czyli polubił ten komentarz a moc tego rybo-bota będzie rosła. Dziękuje
Добро пожаловать
Я рыба-бот, который поддерживает рыболовные посты.Спасибо за Ваше сообщение и использование тегов pl-wedkarstwo, fishing или myhuntingfishing который является наградой «upvoutem ». Если вы заботитесь о развитии этого рыцаря, все, что вам нужно сделать, это «взволноваться» в матче-реванше, то есть, как этот комментарий, и сила этого fisboot будет увеличиваться. спасибо

977ed90d51b801891e07b99740d68a9e.gif