ŁOWISKA RYB SPOKOJNEGO ŻERU ŁOWISKA JESIENNE

in pl-wedkarstwo •  last year 

Ryby niedrapieżne w jeziorach północnej części Polski kończą inten­sywne żerowanie mniej więcej w połowie września. Okres ten wyko­rzystują na wędrówki w poszukiwaniu dogodnych zimowisk. Dla ryb spokojnego żeru jesień jest okresem niepokoju, który wywołują zimne sztormy. Mocno sfalowane jeziora od października do mniej więcej połowy listopada uspokajają się pod koniec mieszania się wody -około 15 listopada. Ryby te w miarę coraz większego oziębiania się wody coraz słabiej żerują aż do całkowitego zaniechania pobierania pokarmu u szczytu zimy. W pierwszej połowie września, jeżeli miesiąc jest ciepły i słoneczny, wszystkie gatunki ryb karpiowatych żerują jeszcze bardzo intensywnie, lecz na krótko przed zbliżającymi się wichurami. Jest to okres łowienia płoci, leszcza, krąpia, lina i karasia. Dobrymi łowiskami linów, karpi i karasi są w dalszym ciągu partie dna strefy przybrzeżnej mocno porośniętej roślinnością podwodną. Doty­czy to również tych samych łowisk w październiku, przy czym żerowa­nie ryb w tym okresie jest bardzo słabe, poprawia się jedynie w ciepłe bezwietrzne i słoneczne dni. Najlepszym czasem łowienia jest pora od świtu do godziny 14.

Począwszy od drugiej połowy września do listopada właściwie nie maco liczyć na udane łowy spławikowe dużych okazów ryb spokojne­go żeru. Jest to okres gwałtownego nadrabiania zaległości w pobieraniu pokarmu przez drapieżcę. Wprawdzie zdarzają się jeszcze dobre dni, ale dla wędkarza polującego na ryby karpiowate są to praktycznie biorąc ,,ostatki".

Z karpiowatych jedynie płoć, a właściwie młodzież tego gatunku, przebywa wraz z dużymi szczupakami w trzcinach aż do wystąpienia pierwszych przymrozków powodujących pojawienie się tam cienkie­go lodu. Czasem przy końcu listopada w ciepły i słoneczny dzień można złowić dużego szczupaka. Okonie w listopadzie żerują bardzo słabo, trzeba więc czekać do pojawienia się pierwszej grubszej tafli lodu.


Posted from my blog with SteemPress : https://swietokrzyskiprzewodnikwedkarski.pl/2018/08/06/lowiska-ryb-spokojnego-zeru-lowiska-jesienne/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Welcome.
I am a Fish-bot that supports fishing posts.
Thank you for publishing the post and use of the myhuntingfishing or pl-wedkarstwo tag, which I rewarded with "upvote".
If you care about the development of this bot, all you need is to like this comment, and the power of this fish-bot will grow. Thank you
Witaj.
Jestem Rybo-botem wspierającym tag pl-wedkarstwo i myhuntingfishing
Dziękuje Ci za opublikowanie posta i użycia tagu pl-wedkarstwo lub myhuntingfishing, który nagrodziłem "upvoutem". Jeśli będzie Ci zależało na rozwoju tego rybo-bota wystarczy byś w rewanżu "upwoutował" czyli polubił ten komentarz a moc tego rybo-bota będzie rosła. Dziękuje
Добро пожаловать
Я рыба-бот, который поддерживает рыболовные посты.Спасибо за Ваше сообщение и использование тегов pl-wedkarstwo или myhuntingfishing который является наградой «upvoutem ». Если вы заботитесь о развитии этого рыцаря, все, что вам нужно сделать, это «взволноваться» в матче-реванше, то есть, как этот комментарий, и сила этого fisboot будет увеличиваться. спасибо

977ed90d51b801891e07b99740d68a9e.gif