Dbajmy o historię -Remont nagrobka ks. Adama Błaszczyka

in pl-tradycja •  9 days ago  (edited)

W tym roku obraliśmy czyli Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por Stanisława Grabdy ps. Bem (której mam zaszczyt być prezesem) jeden cel,a mianowicie upamiętnienie postaci Ks. Adama Błaszczyka. Od wczesnej wiosny ruszył prace które umożliwiły nam realizacje tego celu.
51272922_3009007815791713_8480307991311024128_o.jpg
Wystąpiliśmy do instytucji kościelnych i państwowych o zezwolenia oraz zjednoczyliśmy siły . Wspólnie z Fundacją Odzyskajmy Naszą Historię podjęliśmy współprace i jesteśmy na
dobrej drodze. Pierwszy etap czyli zgoda proboszcza Bazyliki Katedralnej Adama Kędzierskiego została wydana, w tym później wystąpiliśmy o zgodę do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
54518317_2308521539367107_5868016905159180288_n.jpg
Dzięki pomocy @smazur-foto udało nam się pozyskać zdjęcie ks. Adama Błaszczyka posła na Sejm z ramienia Stronnictwa Narodowego w latach 1930–1935.. Za co mu ogromnie dziękujemy. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Fundacja Odzyskajmy Naszą Historie ufundowała płytę z piaskowca. Prac rzeźbiarskich podjął się pan Tomasz Zając, który również z panem Mariusz Król będą dokonywali prac remontowo konserwatorskich. Jeszcze zbieramy pieniądze na renowacje całego grobu rodziny Błaszczyków i może już koło września ruszą prace konserwatorsko remontowe.

Warto przypominać takie postacie jak ks. Adam Błaszczyk szczególnie w czasach tak zmasowanego ataku na Kościół Katolicki, że byli księża którzy zasłużyli się dla naszej ojczyzny.
59957647_2338720636347197_5133286827041488896_n.jpg

Ks. Adam Błaszczyk urodził się 29 listopada 1882 r. w Pilicy, ukończył gimnazjum w Pińczowie, a maturę zdał w gimnazjum radomskim. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach, odbył również studia w Petersburgu, gdzie uzyskał tytuł mgr. teologii. Po powrocie do Kielc 13 czerwca 1907 r.
przyjął święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w parafii katedralnej, następnie proboszczem w Słomnikach i Igołomi, a następnie od 1917 r. redaktorem naczelnym tygodnika „Ojczyzna”. Pełnił również funkcję prezesa i wiceprezesa Związku Księży Diecezji Kieleckiej „Praca”. W latach 1930–1935 był posłem z ramienia Stronnictwa Narodowego. 20 stycznia 1939 r. został proboszczem parafii św. Wojciecha
w Kielcach. Funkcję tę sprawował do roku 1944, kiedy to zrzekł się jej z powodu choroby. Umarł w Domu
Księży Emerytów w Kielcach 16 stycznia 1946 r
O postępach prac będziemy państwa informowali.
50949612_3009007842458377_6243675094422388736_o.jpg55446990_2308521536033774_2213434816450265088_n.jpg59530496_2335658309986763_26827606976364544_n.jpg

60135557_2338721116347149_3377754116288675840_o.jpg
59873813_2338721106347150_8951589418351722496_n.jpg

53582122_368558243870382_844619779913285632_n.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Wspaniała inicjatywa. Brawo!