SteemDash PoststeemCreated with Sketch.

in pl-steemdash •  2 years ago 

Ona: Musimy przenieś grzejnik na drugą ścianę. Sprawdź co Google na to.
On: (po chwili szukania) No ludzie to robią, ale piszą, że mają potem problemy.
Ona: Jakie?
On: Nie grzeje.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

A taka pierdoła was powstrzymuje? :)

·

Już przeniesiony 😎

I jak udało sie to zrealizować?