RE: Invento - Puszka Antyrecyklingowa?

You are viewing a single comment's thread from:

Invento - Puszka Antyrecyklingowa?

in pl-srodowisko •  3 months ago 

No właśnie wymaga to dodatkowej aparatury. Mielenie jest bardzo drogie i podejrzewam, że przy standardowych procedurach elektromagnes będzie podnosił również mocno zanieczyszczone PETem fragmenty, zwłaszcza jeśli w produkcie użyto kleju. Rynek plastikowych puszek jest mały, toteż prawdopodobnie nikt nie opracował metody radzenia sobie z nimi. Najsensowniej byłoby zastosować chyba metody dla odpadów elektronicznych, gdzie jest dużo plastiku i metalu. Pytanie jak z opłacalnością. W przypadku elektroniki - mamy dużo metali szlachetnych. Tutaj - tylko stop glinu.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Zacznijmy od tego, że samej puszki elektromagnesem nie posegregujesz, bo się nie przyciągnie (chyba tylko pstryczek jest metalowy, ale on często odpada). Pozostaje segregowanie ręczne lub specjalne maszyny, google wyrzuciły mi dwie popularne.

Jedna z użyciem prądów wirowych, a druga która mieli na równe drobiny i jakoś segreguje po cięższe tych drobin. Obie wymagają mielenia.

Nie znam realiów i nie wiem jak się w Polsce segreguje odpady w większych sortowniach. Wydaje mi się, że możliwość łatwego odczepienia wieczka od puszki pozwoliłaby rozwiązać problem odzysku przy sortowaniu ręcznym, jeśli konsument przed wyrzuceniem oddzieliły wieczko od puszki.

·

Hmmm, ciekawe, w kwestii elektromagnesu myślałem aby użyć go po mieleniu, ale faktycznie można użyć chociażby flotacji. Co do sortowania ręcznego - nie da się. Człowiek nie rozdzieli tych części, muszą wytrzymać odpowiednie ciśnienie. Ogólnie oczywiście da się rozdzielić te materiały, ale będzie to wymagać zastosowania drogich środków czyli recykling jest utrudniony.