Szybki 10 km trening? Nie ma problemu // Fast 10 km training? No problem!

in pl-sport •  last year 

Lipiec wielkimi krokami zbliża się do końca, a ja odliczam czas do zmian w swoim życiu.

Już tylko nieco ponad 30 dni pozostały do ślubu, czas zaczyna uciekać coraz szybciej. Pomimo wielu zajęć postanowiłam trening realizować w trybie normalnym na tyle na ile to możliwe.

July is coming to an end soon enough and I am counting down a time to changes in my life.

That is already a little more than thirty days to our wedding and the time is running faster now. Despite lots of work and duties I decided to pursue my training goal normally as far as possible.

IMG_20180730_103248.jpg

Wczorajsza sesja treningowa zakładała rozgrzewkę, a następnie 10 km w okolicy drugiego zakresu. Trening został zrealizowany a 10 km pokonałam ze średnią prędkością 4:44 min/km. Bardzo dawno nie biegałam szybkiego treningu na ulicy i muszę przyznać, że odczułam zmęczenie i dyskomfort psychiczny. Wiem też, że aby biegać szybko trzeba takich treningów wykonywać zdecydowanie więcej!

Yesterday training session assumed short warm-up and 10 kilometers in tempo run so average pace should be between 4:40 – 4:50 minutes per kilometer. Training went good and I run 10 kilometers with an average pace 4:44 min/km.
I haven’t run that kind of training for a long time do I felt this pace quite strongly. I know that if I would like to run fast I need to do that kind of trainings absolutely more often!

tempotetno.JPG

My heart rate and pace during tempo training.

Całość wyszła w 47 minut i 17 sekund, myślę, że całkiem dobrze, czas wchodzić na większe obroty.
Minusem dla mnie są upały, dlatego jestem uradowana kiedy na trening mogę wyjść tuż po deszczu, wtedy biega się pięknie!

Whole distance has been run in 47 minutes and 17 seconds and I think that it was good enough for now but it is time to enter the higher turnover.
Personally for me heat is big minus so I am really happy if I can go for a training right after the rain, it is perfect weather for run!

IMG_20180730_101224.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Agree with you, training after the rain is perfect, atmosphere is cleaner, fresh and there are much more oxygen

That's true, I have never thought about the quantity of oxygen after the rain, maybe it is the answer? :-)

Powinnaś przybiec do kościoła, zamiast jechać autem :D

*Don't listen to your mind: open your heart and run for sensations.
@amico

Resteemed by @runningproject