Korfanty 10 km race - And the winner is… NOT ME!

in pl-sport •  last year  (edited)

Cześć Steemianie! // Good day Steemians!

Jak zapowiadałam w poprzednim wpisie na temat XXV Biegu Korfantego tak dziś czas na podsumowanie.

Pogoda dopisała, a wręcz zrobiło się upalne lato gdzie ciężko biegać szybko, zwłaszcza gdy trenowało się w niższych temperaturach.

Na starcie biegu 21-go kwietnia stanęło prawie 1400 biegaczy, a więc o 100 więcej niż rok temu.

Mój numer startowy był numerem 710.

IMG_20180423_215930_471.jpg

Pechowy numer

Wywalczyłam 110 miejsce open i 4 miejsce w mojej kategorii wiekowej czyli K-20.
Uzyskany czas to: 43:14, a poziom zadowolenia niski. W 2017 roku na tej samej trasie, ale pomylonej o dodatkowe 300 metrów uzyskałam czas lepszy od tegorocznego, a w 2015 roku czas 43:45.

Na pewno pogoda była tu czynnikiem sprawczym, jednak również moja dyspozycja tego dnia nie była najlepsza, wyszło zmęczenie całym poprzednim miesiącem. Aktualnie czas na odpoczynek w postaci lekkiego tygodnia i walczę dalej! Wierzę, że cel czyli 41 minut jest wciąż możliwy do osiągnięcia w tej części sezonu.

As I said before today I would like to share with you a story from Korfanty Run. The weather was good, but it was like hot summer when it is too hot for fast running especially when I have trained just few days ago in low temperature.
At the start there was about 1400 runners so at least 100 more than in 2017.
My start number was: 710 and I have achieved 110 place open and 4th in my age category (woman in age 20-29).
I have run 10 km in 43:14 minutes and I was not happy about this time as a year before in the same race but with additional 300 meters due to mistake I have run this distance in 43:05. In 2015 I have run this race in 43:45.
I think that the weather had big influence on my time and also I was a little bit tired this day due to lots of trainings during the month. Now I would like to rest in this week and I will be fighting again! I believe that my goal 41 minutes on 10 kilometers is still achievable in this part of the season.
Keep your fingers crossed!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I think 43:14 is a good time. And I'm sure you can achieve your goal in the next race.

It is, but when you work for it, you just expect something more : D Thank you for your assurance, I have no doubts that I will share this information here if I will do it! ;-)