Zesłanie Ducha Świętego, czyli początek Kościoła

in pl-religia •  2 months ago 

Zesłanie Ducha Świętego, czyli początek Kościoła

Wczoraj Kościele Katolickim obchodziliśmy Święto Zesłania Ducha Świętego. Jest to bardzo ważny dzień dla ludzi wierzących – w tym dniu bowiem narodził się Kościół.


W dniu Pięćdziesiątnicy, czyli żydowskiego Święta Tygodni, Jezus posyła Apostołom i Matce Bożej, zgromadzonym w wieczerniku, obiecanego Ducha Świętego.

Pismo Święte relacjonuje to wydarzenie następująco:

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Znajdziemy tam również informację, że przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Do zgromadzonych przemówił święty Piotr, wzywając do nawrócenia.

Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz».

Tego dnia przyjęło chrzest około trzech tysięcy ludzi.

Taki był początek Kościoła, czyli wielkiej rodziny ochrzczonych w imię Trójcy Świętej.

Dzisiejsza scena z Dziejów Apostolskich, kiedy apostołowie głoszą w obcych językach wielkie działa Boże, bywa zestawiana z opisem budowy wieży Babel – jak w Starym Testamencie pomieszanie języków stało się przyczyną podziału między ludźmi, tak dar języków dał podstawy do zjednoczenia ludzi w Duchu Świętym.

Wszyscy bowiem ludzie bez względu na różnorakie kryteria zostali wezwani do zbawienia i mogą poprzez chrzest wejść do rodziny dzieci Bożych, czyli Kościoła. To właśnie spełnienie Jezusowej obietnicy i zesłanie Ducha Świętego wyzwoliło w Apostołach odwagę i moc do wykonywania podstawowej misji Kościoła, jaką jest głoszenie Ewangelii wszystkim ludziom.

W polskiej tradycji dzień ten jest nazywany Zielonymi Świątkami. Niegdyś w tym dniu przyozdabiano domostwa młodymi gałązkami drzew, zwłaszcza brzóz, i tatarakiem. Świętowanie trwało dwa dni – niedzielę i poniedziałek, które były dniem wolnym od pracy. Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego jako święto państwowe został zniesiony w 1957 roku. W 1971 roku zaś, Konferencja Episkopatu Polski za zgodą papieża Pawła VI ustanowiła ten dzień świętem Matki Bożej jako Matki Kościoła.

Tekst opublikowanie pierwotnie na portalu narodowcy.net

Narodowcy.net

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!