Zmiany w podatku dochodowym w 2019 - obrót kryptowalutami

in #pl-prawo2 years ago

nagłówek.jpg

Od 01.01.2019 obowiązywać będą nowe regulacje w podatkach dochodowych, które wreszcie wyjaśnią podatkowe skutki obrotu kryptowalutami. Co istotne, wprowadzone zmiany znacząco odbiegają od tych zaproponowanych oficjalnym komunikatem MF z 4 kwietnia 2018 roku. Należy pamiętać, że zmiany będą dotyczyć obrotu po 01.01.2019 r. Wcześniejszy obrót kryptowalutami należy opodatkować zgodnie ze “starymi” zasadami, czyli tymi przekazanymi podatnikom w komunikacie z 4 kwietnia 2018 r.

Najważniejsze plusy

Podatnicy otrzymali definicje waluty wirtualnej na gruncie podatku dochodowego, która jest identyczna z tą już znaną z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudny pieniędzy. Jest to dobry znak, gdyż co do definicji waluty wirtualnej, polskie ustawodawstwo będzie ujednolicone. Oczywiście do czasu, aż wprowadzona zostanie odmienna regulacja w powyższej kwestii.
Najbardziej istotną zmianą jest uznanie wymiany krypto-krypto jako neutralną podatkowo na tle podatku dochodowego. Nasz zdroworozsądkowy projektodawca stwierdził odmiennie z tym co zostało nam przekazane 4 kwietnia 2018 roku w komunikacie MF, w którym to wyżej wspomniane transakcje kazano opodatkować.

Źródło przychodów w CIT

Ustawa o CIT wyróżnia dwa źródła przychodów - przychody z zysków kapitałowych oraz przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Na gruncie wprowadzonych zmian, co do zasady, przychody z tytułu obrotu kryptowalutami będą zaliczane do przychodów z zysków kapitałowych. Nowelizacja przewiduje jeden wyjątek. Podatnicy prowadzący działalność w zakresie:

  • wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
  • wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
  • pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b powyżej,
  • prowadzenia w formie elektronicznej zbioru danych identyfikacyjnych
    zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany

będą zobowiązani zaliczyć przychody z obrotu kryptowalutami do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Źródło przychodów w PIT

Przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej będą zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych. Dotyczy to także przychodów uzyskanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjątkiem jest działalność wymieniona w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (identyczny wyjątek co wyżej wymieniony w CIT).

Rozpoznawanie przychodu i kosztów uzyskania przychodu
Nowelizacja przewiduje uregulowania co jest przychodem oraz kosztem uzyskania przychodu. Poniższa tabela prezentuje wprowadzone zmiany:

tabela.jpg

Dochód

Dochodem z tytułu obrotu walutami wirtualnymi jest osiągnięta w danym roku podatkowym różnica pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z obrotu kryptowalutami a kosztami uzyskania przychodów. Obliczony w ten sposób dochód będzie podlegał opodatkowaniu stawką w wysokości 19%. Powyższe dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Wprost wynika z przepisów, iż dochód z obrotu kryptowalutami nie będzie łączyć się z innymi rodzajami dochodów osiąganych przez podatników. (art. 30b ust. 5d PIT i art. 22d ust. 4 CIT).

Podsumowanie

Analizowane przepisy wchodzą w życie od 01.01.2019 r. Do tego momentu podatnicy są zobowiązani do rozpoznawania transakcji na “starych” zasadach, czyli tych przedstawionych w komunikacie MF z kwietnia 2018 r. Należy również pamiętać o interpretacja podatkowych, z których warto korzystać przy rozliczaniu się na nieznowelizowanych zasadach.

Sort:  

Twój ostatni post (który edytowałeś, że już tam nic nie ma...)

W tej chwili możesz go bez problemu skasować ;)

Nie za bardzo wiem jak. Mogę co najwyżej go edytować.

EDIT: juz ogarnąłem, dzieki za podpowiedź :D

Usunięcie posta możliwe jest wtedy, gdy jego wartość wyniesie 0$ lub spadnie poniżej.

Wcześniej nie mogłeś skasować wrzuconego posta, ponieważ jego wartość wynosiła jakiś jeden cent... Obniżyłem wartość o tego jednego centa i już było to możliwe. Wymagane jest również to, by pod takim postem nie znajdowały się czyjeś komentarze :)

Super, ostatni raz publikowałem tutaj pół roku temu także sie pozmieniało. Dzięki za info!

Tak na dobrą sprawę, to zawsze tak było - pół roku temu też :P

To nie znałem tego :D

Thank you so much for sharing this amazing post with us!

Have you heard about Partiko? It’s a really convenient mobile app for Steem! With Partiko, you can easily see what’s going on in the Steem community, make posts and comments (no beneficiary cut forever!), and always stayed connected with your followers via push notification!

Partiko also rewards you with Partiko Points (3000 Partiko Point bonus when you first use it!), and Partiko Points can be converted into Steem tokens. You can earn Partiko Points easily by making posts and comments using Partiko.

We also noticed that your Steem Power is low. We will be very happy to delegate 15 Steem Power to you once you have made a post using Partiko! With more Steem Power, you can make more posts and comments, and earn more rewards!

If that all sounds interesting, you can:

Thank you so much for reading this message!

Congratulations @staszewski! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!