Wywiad z Michałem Paterem - część 1

in pl-podroze •  4 months ago

Tym razem udało mi się spotkać z Michałem Paterem (Autostopem Na Koniec Świata). Rozmawialiśmy o Rosji, Stanach Zjednoczonych i... zabrakło nam czasu (wszystko przez sztywny terminarz wydarzenia, na którym Michał był prelegentem). Ale będzie dogrywka!

Wywiad z Michałem Paterem - część 1


Obserwuj moją aktywność:


Wsparcie:

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @wojciechsiryk! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 10 comments. Your next target is to reach 50 comments.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Bardzo dobry wywiad-zajawka. Z niecierpliwością czekam na kolejny!