Album „Liechtenstein - za kulisami” - ponad 40 zdjęć z najbogatszego kraju świata

in pl-podroze •  3 months ago

Na Facebooku opublikowałem album „Liechtenstein - za kulisami”. W sumie ponad 40 zdjęć. Jest to zbiór fotografii z kilku smartfonów. PREMIERA PROGRAMU: JESIEŃ 2019. Link: Liechtenstein - za kulisami

Dla zachęty wybrane zdjęcia:


Obserwuj moją aktywność:


Wsparcie:

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

✅ Enjoy the vote! For more amazing content, please follow @themadcurator for a chance to receive more free votes!