You are viewing a single comment's thread from:

RE: ZAMIENIĆ BIAŁE NA BIAŁE. CZYLI ODWIEDZAMY WYBRZEŻE ANDALUZJI

in #pl-podroze2 years ago

Obserwowałem podobne klimaty od bardzo wielu lat i wreszcie wylądowałem we francuskiej części Katalonii. Podobne klimaty, no nie całkiem ale zieleni tu jest w bród a z drzew tracących w zimie liście tylko klon.
RIO CHILLAR to moje klimaty, Podobny wąwóz kontemplowałem w południowej części Krety. Oby tylko tabuny naszych, spod Morskiego Oka się tam nie zwaliły. Ta okolica jest idealna dla wypalonych miastem, pracujących w internecie.
Czy Twój mężczyzna zaliczył całą 10 kn. trasę?

Sort:  

masz na myśli tego facecika z patykiem? :D
taak - zaliczył, obydwaj zaliczyli! (ten za obiektywem aparatu tez :)
a Młody tamtego lata to całe Tatry ze mną przeszedł! (może tez zrobię z tego artykulik)
dzielne chłopisko 😍

Ta okolica jest idealna dla wypalonych miastem, pracujących w internecie.

dokładnie tak, już same dźwięki płynącego strumyczka sprawiały ulgę, koiły nerwy i dawały wytchnienie;
najpiękniejsza psychoterapia

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.042
BTC 10961.86
ETH 375.14
USDT 1.00
SBD 0.98