RE: ZAMIENIĆ BIAŁE NA BIAŁE. CZYLI ODWIEDZAMY WYBRZEŻE ANDALUZJI

You are viewing a single comment's thread from:

ZAMIENIĆ BIAŁE NA BIAŁE. CZYLI ODWIEDZAMY WYBRZEŻE ANDALUZJI

in pl-podroze •  2 months ago

nie ma to jak dobry, solidny podstęp z miłości ❤️

najwyżej nigdy więcej nie da się nabrać, (ja się ciągle nabieram, hahah)
ale istnieje spora szansa, że się zauroczy zanim zezłości :) bo rejony są tam przeurocze

Caminito del Ray!! nie zdążyliśmy tam dotrzeć!!
a już same zdjęcia stamtąd powalają!!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!