Sort:  

naprawdę? ale fajnie!
poczekaj zatem na dalszy ciąg naszych przygód, sprawdzimy czy Twoje deja vu nadal działa :)

PS:
podoba mi sie moja nowa ksywa: Rożku 😍

Wybacz tę literówkę rozku. Poprawie się następnym razem w nadchodzących przygodach. Myślę że przez to deja vu mi się tak wymksło.

ani mi się waż poprawiać!
przecież mówie, że mi sie podoba!
serio serio! :D

Tak jest Rożku.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.044
BTC 11107.43
ETH 386.64
USDT 1.00
SBD 0.98