Krzewy ozdobne zimą.

in #pl-ogrod3 years ago

Kolejne przykłady drzew i krzewów, które mogą zdobić nasz ogród zimą. Kalina koralowa, berberys, leszczyna, dereń, yuka ogrodowa itp.  

Zapraszamy na film :)


Możesz nas znaleźć także na...

Sklep internetowy:
https://zielonepogotowie.pl/

Instagram
https://www.instagram.com/zielone_pogotowie/

Facebook
https://www.facebook.com/zielonepogotowiepl/

Grupa Zielone Inspiracje
https://www.facebook.com/groups/478482415855951/

Blog
https://zielonepogotowie.blog/

YouTube
https://www.youtube.com/zielonepogotowie 


Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 37726.92
ETH 2541.06
USDT 1.00
SBD 4.16