Jak przesadzić grubosza?

in pl-ogrod •  9 months ago 


W filmiku znajdziesz kilka wskazówek jak przesadzić drzewko szczęścia oraz co zrobić, aby zakwitło.

Wersja YouTube

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thanks for po, keep up the good work 😊😊

#snapfeedback

Posted using Partiko Android