RE: Ryszard Riedel - wokalista, który odszedł za wcześnie

You are viewing a single comment's thread from:

Ryszard Riedel - wokalista, który odszedł za wcześnie

in pl-muzyka •  last year 

Rysiek jest nieśmiertelny jego muzyka przetrwa jeszcze i kolejne pokolenie. Co do tego ze odszedł za wcześnie hmmm dzięki temu został też legendą a dla wielu symbolem dragów i tego ,ze czas się ogarnąć.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Mimo, że odszedł - pozostał nieśmiertelny Jednak fajnie byłoby posłuchać nowych, życiowych utworów.