You are viewing a single comment's thread from:

RE: Wczesny poranek... :))

in #pl-kobieta2 years ago

Ps. Często jak dodaje zdjęcie bezposrednio z telefonu to jest ono obrócone bokiem, czy ktoś wie jak sobie z tym poradzić?

Co prawda ja się słabo znam, ale podejrzewam, że musisz odpowiednio obrócić tego Słodziaka przed zrobieniem zdjęcia i będzie git :D

Widzę też, że syn dba o formę od małego, skoro już pompki robi ;)

Sort:  

Próbuje obracać zdjęcie na telefonie przed zamieszczeniem, ale to raz zadziała a raz nie. Trudno, poprawie pózniej na komputerze, dzięki :))

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.030
BTC 36450.36
ETH 1226.51
USDT 1.00
SBD 3.21