Garść aktualnych danych o bitcoinie (poza ceną) 👈📈steemCreated with Sketch.

in pl-ilovecrypto •  3 months ago  (edited)

danebtc.png

Garść aktualnych danych o bitcoinie (poza ceną) 👈📈

O cenie piszą wszyscy, więc my jak zwykle z innej strony podejdziemy do tematu 😎

Serwis Datalight podsumował aktualne dane dotyczące sieci bitcoin. ⤵️

✔️ Wolumen jest znacznie wyższy (miejscami nawet o 50%), niż ten z końca 2017 roku.
✔️ Ilość transakcji jest podobna do poziomów z końca 2017 roku.
✔️ Średnie opłaty transakcyjne są dużo niższe niż na koniec 2017 roku, mimo podobnej ilości transakcji.
✔️ Hashrate i trudność ustalają nowe rekordy.

Ciekawe są również dane dotyczące Ethereum. 🤔

✔️ Ilość transakcji powoli dogania poziomy z 2017 roku i niedawno znów przekroczyła barierę 1 000 000 transakcji w ciągu 24 godzin.
✔️ Hashrate w sieci Ethereum ledwo przekroczył 50% swoich najwyższych poziomów z okolic końca 2017 roku.

Jeśli natychmiast nasuwają wam się jakieś konkretne wnioski, które można z tych danych wysnuć, czekamy na wasze komentarze. 😎⤵️

źródło:
https://datalight.me/blog/researches/infographics/bitcoin-analysis-2017-2019/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Niech sieć BTC dalej się rozwija.