Piękny zachód słońca nad Morzem Bałtyckim / Beautiful sunset on the Baltic Sea

in pl-fotografia •  last month 

Podczas rejsu z Helu do Gdyni wieczorową porą zastałem oto piękne widoki które towarzyszyły mi od portu do portu.

During the cruise from Hel to Gdynia in the evening I found beautiful views that accompanied me from port to port.

IMGL4027.jpg

IMGL4094.jpg

IMGL4111.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Slick pics!

Nice to hear that, thank you so much :-)