Deal, drugie referendum czy twardy Brexit?

in pl-forex •  last year 

W Wielkiej Brytanii w przyszłym tygodniu będzie publikowanych szereg bardzo ważnych danych gospodarczych.

W środę będą publikowane dane o inflacji a o 13:00 w czwartek poznamy wysokość stóp procentowych i decyzję Banku Anglii o bieżącej polityce monetarnej. W piątek dowiemy się jak wygląda wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii.

Mimo tych bardzo ważnych danych i spotkania przedstawicieli Banku Anglii wydarzenia gospodarcze schodzą na drugi plan. Obecnie w królestwie najważniejsza jest kwestia Brexit. W zeszłym tygodniu miało dojść do głosowania w parlamencie, które zaakceptowałyby wynegocjowane warunki przez rząd premier May. Szefowa rządu nie znalazła jednak poparcia dla swojej umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią i odłożyła głosowanie, żeby po prostu nie przegrać. Następnie ruszyła po Europie spotykając się liderami poszczególnych państw, próbując szukać poparcia i nieco zmienić kształt umowy. Niestety Unia Europejska powiedziała, że negocjacje są już zakończone i trzeba po prostu pracować nad tym co jest.

Rząd Wielkiej Brytanii ma teraz spory kłopot bo wewnętrznie nie ma zgody do poparcia umowy a jeśli nie będzie poparcia dla umowy to dojdzie do twardego Brexit, który może spowodować bardzo duże problemy gospodarcze i polityczne nie tylko w Wielkiej Brytanii ale także w Europie czy na całym świecie.

Obecnie rynek i politycy widzą dwa rozwiązania. Pierwszy jest taki że mimo wszystko dojdzie do porozumienia w parlamencie brytyjskim i umowa zostanie poparta przez posłów i przedstawicieli brytyjskiego parlamentu z drugiej strony dojdzie do ogłoszenia drugiego referendum i kolejnego głosowania.

Bieżąca sytuacja powoduje że chyba nie ma innej opcji jak tylko pozwolić społeczeństwu jeszcze raz zdecydować i się określić. Premier May obecnie nie popiera takiego rozwiązania, ale z drugiej strony jest coraz więcej głosów za drugim referendum. Publicznie mówią o tym były premier Tony Blair oraz jeden z autorów całego zamieszania, który doprowadził do pierwszego referendum i jest zwolennikiem wyjścia swojego kraju z UE.

 "We're actually becoming more divided on this subject than perhaps we were two-and-a-half years ago and that's why I think a second referendum gets closer," Farage told BBC TV 

Brytyjski minister spraw zagranicznych z kolej mówi o tym że parlament brytyjski powinien po prostu zgodzić się na umowę premier May, którą wynegocjowała z Unią Europejską. Minister wspomina także, że należy poprzeć umowę bo niestety inne rozwiązania mogą spowodować znaczne problemy gospodarcze i kryzys polityczny.

Wracając do posiedzenia Banku Anglii które odbędzie się w czwartek. Warto zwrócić uwagę że prezes Banku Anglii jest zwolennikiem miękkiego Brexit oraz zwolennikiem rozwiązań zaproponowanych przez premier May, które ograniczają chaos. Dlatego też jeżeli do czwartku sytuacja się nie rozjaśni najprawdopodobniej możemy oczekiwać że Bank Anglii i prezes  będą przestrzegać przed twardym Brexit co oczywiście po takich komentarzach może spowodować dalsze osłabianie się funta. Jeżeli do czwartku będą podjęte jakieś optymistyczne rozwiązania to podejrzewam że spotkają się z aprobatą prezesa banku Anglii i wtedy ewentualnie może to nieco wzmocnić funta jednak pierwszy scenariusz jest bardziej prawdopodobny i najprawdopodobniej prezes banku Anglii będzie motywował oraz starał się zwrócić uwagę parlamentarzystów i polityków na to że twardy Brexit może być bardzo zły dla gospodarki i sytuacji zwykłych Brytyjczyków.
 
 

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post is supported by $1.08 @tipU upvote funded by @zielonepogotowie :)
@tipU voting service guide | For investors.

Congratulations @piotrmajda! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 500 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Bank Anglii pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Zwrócił uwagę na to, że inflacja w najbliższym czasie spadnie do poziomu poniżej 2% ( w styczniu 1,75). Lepsze odczyty mogą wzmacniać funta, ale potrzebne jest do tego rozwiązanie kwestii Brexit. Rząd nadal idzie w zaparte i neguje zorganizowanie drugiego referendum. Kolejna debata nad " deal " z Unią Europejską ma się odbyć w dniach 9, 10 i może jeszcze 11 stycznia. Bank Anglii zakomunikował także, że polityka monetarna może przybrać zupełnie inny kierunek ze względu na Brexit. Bank Anglii obniżył także, prognozy wzrostu gospodarczego dla czwartego kwartału. Zakomunikował także, że wzrasta prawdopodobieństwo spowolnienia gospodarczego związanego z Brexit i światową gospodarką. Ogólnie bank mało straszył Brexit co skończyło się małą zmiennością. Obniżenie prognoz daje szansę na pozytywne zaskoczenia z publikacji danych, ale bez rozwiązania kwestii wyjścia z UE, umocnienie funta nie jest możliwe.

bank anglii.png