Oliwia zabiera mi pieniądze :D REUPLOAD

in pl-blog •  10 months ago 

Dlive po odejściu usunął stare filmy, a mi zależy na pamiątce tu, dlatego wrzucam znowu

Olivia is took my money :D

PL: Tytuł oczywiście dodany dla śmiechawy :) Patrzcie sami jak to śmiesznie wygląda :D Taka mała a już kombinuje jak tu zarobić :D

ENG: Of course, the title is added for laughs :) Look how funny it looks: D Such a small and already combines how to earn here: D

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!