Oliwia ma już coraz lepszy wzrok ;) REUPLOAD

in pl-blog •  7 months ago 

Dlive po odejściu usunął stare filmy, a mi zależy na pamiątce tu, dlatego wrzucam znowu

Olivia has better eyesight

Zainteresowała się karuzelą :)

She became interested in carousel :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!