Ubezpieczenie Assistance dla 💻 PC

in pl-blog •  last year 

Witajcie,

Dzisiaj będzie o ubezpieczeniu Assistance dla 💻 PC.

Firmy ubezpieczeniowe zdają sobie sprawę, że każdy w domu ma komputer i nie każdy potrafi go szybko naprawić.

Obecnie w ofertach ubezpieczenia mieszkań dodawany jest Assistance Informatyczny.

Według mnie najlepszy zakres mają dwie firmy Ubezpieczeniowe:

Uniqa

pomoc do sprzętu komputerowego,
pokrycie kosztów dojazdu, robocizny
pokrycie kosztów zakupu części zamiennych

Link do OWU:

https://www.uniqa.pl/~/media/Files/ArchiwumOWU/UbezpieczenieMienia/6591_Dom_i_Szczescie_SWU_prev_16052017.pdf

Compensa

§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

 1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty udzielenia Ubezpieczonemu pomocy informatycznej, opartej o sieć serwisu informatycznego iMe polegającej na:
 1. zdalnej diagnostyce i naprawie niewłaściwie działającego oprogramowania, jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpiła awaria urządzenia;
 2. pomocy przy obsłudze, instalacji, konfiguracji urządzeń oraz oprogramowania, jeżeli w okresie ubezpieczenia doszło do pojawienia się problemów z ich instalacją lub konfiguracją;
 3. pomocy przy usuwaniu wirusów komputerowych z urządzeń, jeżeli w okresie ubezpieczenia urządzenie zostało zainfekowane;
 4. odzyskaniu danych zgromadzonych na urządzeniach, jeżeli w okresie ubezpieczenia doszło do przypadkowej utraty danych;
 5. doradztwie w zakresie doboru nowego urządzenia.
 1. Pomoc informatyczna:
 1. dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
 2. przysługuje 4 razy w każdym rocznym okresie obowiązywania Umowy w ramach okresu ubezpieczenia.
 1. Warunkiem zdalnego wykonania pomocy informatycznej jest zgoda Ubezpieczonego na: 1) zainstalowanie w urządzeniu aplikacji; 2) zdalne wykonanie pomocy informatycznej poprzez akceptację komunikatu wyświetlonego na monitorze urządzenia.
 2. W przypadku braku zgody Ubezpieczonego lub braku technicznych możliwości zdalnego wykonania pomocy, usługa będzie polegała na telefonicznym wsparciu informatycznym.
 3. W przypadku, gdy do instalacji lub reinstalacji oprogramowania konieczne jest podanie kodu/klucza, Ubezpieczony zobowiązany jest samodzielnie podać kod/klucz wymagany do instalacji lub reinstalacji oprogramowania.
  § 3. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 4. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w § 6 OWU, ubezpieczenie nie obejmuje kosztów będących następstwem:
 1. zewnętrznego lub wewnętrznego uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia;
 2. uszkodzenia lub zniszczenia wywołanego przez złośliwe oprogramowanie oraz oprogramowanie nielegalne.
 1. Niewykorzystane usługi pomocy informatycznej w części lub całości, okresie obowiązywania umowy w ramach okresu ubezpieczenia zgodnie z limitem określonym w § 2 ust. 2 pkt 2, nie przechodzą na kolejny roczny okres obowiązywania umowy.

Zachęcam do sprawdzenia tych dwóch firm ale najciekawsze warunki oferuje Uniqa bo mają zwrot kosztów.

Pozdrawiam serdecznie
Krawiec512
broken-computer.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
http://www.impol-ubezpieczenia24.pl/lib/gki5ns/Prezentacja-Produktu_2017_04_25-j1xzfpfv.ppt