Krótka historia chrześcijaństwa w Japonii - Czasy prześladowań i zamknięcia na świat

in pl-blog •  4 months ago  (edited)

header-5120x.jpg

  • (Źródło grafiki-tofugu.com)

Japonia od 1614 roku zamknęła, się na prawie 300 lat zamknęła się przed chrześcijaństwem. Sprawujący realną władzę w Japonii Ieyasu Tokugawa tolerujący na początku katolików, to po propagowaniu przez chrześcijańskich misjonarzy, że posłuszeństwo kościołowi jest, ważniejsze niż wobec panów feudalnych zakończyło to okres tolerancji i wydaniem dekretu zabraniającego praktykowania chrześcijaństwa i wyrzucenie z kraju pozostałych misjonarzy. Dekret był surowo przestrzegany. Odmawiający wyrzeczenia się wiary od przybyszów z Europy byli torturowani, paleni żywcem, ścinani czy zanurzani w gorących wodach gejzerów. Jedną z najczęściej stosowanych praktyk było przywiązywanie chrześcijanina do pala wbitego na brzegu morza i czekanie na przypływ, który powoli będzie podtapiać swoje ofiary. Przez prawie III wieku Japonia stanowiła piekło dla ukrywających się wyznawców Chrystusa.

93195be797a9ce9c233287671f10c65eefaddfd4.jpg

  • (Źródło grafiki-kastatic.org)

Japonia pozostawała nieodkryta dla mieszkańców Starego Kontynentu aż do 1543 roku. W tym roku portugalski podróżnik Fernão Mendes Pinto był pierwszym, który odkrył ten kraj. Właśnie wtedy rozbił się chiński statek z Portugalczykami na pokładzie, gdzie uszkodzony został zepchnięty z kursu przez gwałtowne sztormy. Niesiony prądami dobił do wyspy Tanegashima. Europejczycy szybko wzbudzili zainteresowanie miejscowych Japończyków. Początkowo obcy przybysze zostali przyjęci z entuzjazmem. Przybysze ze starego kontynentu przynieśli coś, co bardzo zainteresowało lokalnego władcę — muszkiety. Niedługo później japońcy rzemieślnicy potrafili zbudować wierną kopię śmiercionośnej broni. Z biegiem lat Kraj Kwitnącej Wiśni korzystał masowo z broni palnej. W miarę upływu lat coraz więcej okrętów portugalskich dobijało do brzegów Japonii. Okręty handlowe kursowały tam i z powrotem, a handel rozwijał się bardzo dobrze. Kilka lat po muszkiecie w Japonii pojawiła się Biblia. W 1547 roku chrześcijański misjonarz Franciszek Ksawery spotkał w Malakce zajętej przez Portugalczyków Japończyka o imieniu Yajirō. Mieszkaniec Japonii zbiegł z niej po oskarżeniu o udział w zabójstwie i wydanemu wyrokowi śmierci. Katolicki misjonarz przyjął swojego podopiecznego, który udał się do niego, a wkrótce przyjął chrzest. Franciszek Ksawery w 1549 roku wraz z uczniem zawitał do kraju zdominowanego przez politeistyczną religię shinto i buddyzmu, aby głosić ewangelię. Dzięki swojemu uczniowi, który znał, język swojego kraju mógł zacząć swoją misję ewangelizacyjną. Sam jednak nie mógł, się porozumiewać z mieszkańcami wyspiarskiego kraju co utrudniało mu niesienie wiary w Chrystusa. Misjonarz odpłynął, dwa lata później w 1551 roku pozostawiając, niewiele ponad 1000 wiernych. Z upływem lat liczba chrześcijan uległa powiększeniu do kilku tysięcy do 1563 roku, gdy nastąpił przełom...

mura-sumitada-93504f87-8ee0-40f4-a632-9d16f4bc610-resize-750.jpeg

Ōmura Sumitada był jednym z władców, który przyjął chrześcijaństwo przez chrzest. Był do tego stopnia radykalny, że niszczył świątynie sinto i buddyzmu i grobów przodków. Omura nie przyjął jednak wiary bezinteresownie... W zamian za przyjęcie chrztu otrzymał od Portugalczyków część ich technologii i statki wyładowane nowoczesną europejską bronią. Za śladem władcy poszli wysoko usytuowani arystokraci. W wyniku zmuszania do zmiany wiary przez Omura w Japonii z kilku tysięcy było już prawie 100 000 katolików. Kolejny władca Oda Nobunaga. Za jego panowania katolicyzm rozwinął się jeszcze bardziej, a w ciągu kilku miesięcy chrzest przyjęły więcej Japończyków niż od początku zakorzenienia wiary chrześcijańskiej. W szczytowym okresie w Japonii było około 300 000 katolików. Następca zamordowanego władcy Hideyoshi Toyotomi mimo chętnych kontaktów z europejczykami w 1587 roku wydał nakaz wydalenia misjonarzy. Z możliwych powodów były oskarżenia jezuitów o wymuszanie nawróceń oraz handel japońskimi niewolnikami. Plany jednak złagodził i wygnał tylko garstkę misjonarzy. Początki najgorszego miały niedługo nadejść...

tokugawa-ieyasu.jpg

Po śmierci Hideyoshiego władzę przejął Tokugawa Leyasu — ostatni z trzech zjednoczycieli Japonii. Początkowo tolerował katolików w swoim kraju, jednak kres położyły nauki, iż posłuszeństwo wobec kościoła jest ważniejsze niż wobec panów feudalnych i władcy. W 1614 roku wydał zakaz praktykowania chrześcijaństwa wraz z nakazem opuszczenia kraju obecnym misjonarzom. W wyniku bezwzględnej walki z chrześcijaństwem liczba wyznawców Chrystusa szybko zmalała o połowę, a pozostali przy wierze i misjonarze zeszli do podziemia. Szansą dla ocalenia życia i tortur było wyrzeczenie się wiary w Chrystusa przez publiczne odrzucenie wiary i podeptania świętych symboli. Na przełomie lat 1633-1639 Japonia zamknęła się na kontakt z państwami zachodnimi i obcymi kulturami. Wydano wtedy liczne akty zabraniające kontaktów z obcymi utrzymujący oficjalnie do 1853 roku. Całkowite otwarcie kraju nastąpiło dopiero jednak 1868 roku, a pięć lat później zniesiono zakaz praktykowania katolicyzmu.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  4 months ago (edited)

Ciekawe, chociaż warto też znać historię Japonii (w sensie mieli gorszą technologię z tego powodu, ale jakoś dali radę, walczyli w IIWŚ i chyba byli całkiem rozwinięci wtedy bez Europy?)

!tipuvote 0.3 hide

Reformy rozpoczął już w 1868 roku cesarz Motsuhito.

Raczej nie byłaby. Ród Tokugawa, który utrzymywał izolację Japonii od świata nie chciał żadnych reform ani porzucenia polityki izolacjonizmu. Gdyby nie szybki okres unowocześniania (często siłą wprowadzany) to Kraj Kwitnącej Wiśni byłby daleko w tyle za Europą, Ameryką.

Do czasów zamknięcia przed Europą mieli bardziej przestarzałą armię od państw zachodnich i nie mogącą się z nimi mierzyć. Przełom nastąpił po 1868 roku (okres Meiji) i reform, unowocześnieniu armii na wzór zachodni, upadku rebelii samurajów (byli przeciwni reformom) oraz inne reformy gospodarcze, płacowe.

  • W 1869 roku powołano Radę Stanu
  • Do 1871 roku formacja samurajów została zlikwidowana.
  • Całokształt przemiany nabrał w 1899 roku, gdy ustanowiono konstytucji