[PL/ENG] Zachcianki/Whims

in pl-blog •  8 months ago 

IMG_20180830_154408_HDR.jpgCześć! Dzisiaj napiszę trochę o czymś, co każdego kiedyś spotkało, a chodzi głównie o zachcianki. Jeśli jeszcze masz je w trakcie diety, no to przekichane. Tutaj przychodzę wam z pomocą.

 1. Jeśli masz chęć na coś słodkiego, to znaczy, że trzeba uzupełnić krzem, który znajdziesz na przykład w:
 • ogórku
 • moreli
 • truskawce
 • marchwi
 • skórce jabłka
 • sałacie
 1. Jeśli masz chęć na coś słodkiego lub coś kwaśnego typu: czekolada, żelki, twój organizm Ci mówi "Potrzebujesz magnezu!" Ale gdzie można go uzyskać?
  Na przykład w:
 • pestkach dyni i słonecznika
 • bananach
 • otrębach
 • migdałach
 • żółtym serze
 • rybach
 • szpinaku
 • kakao
 1. Jeśli masz chęć na tosty lub pizze, brakuje Ci azotu, a możesz go uzupełnić tymi produktami:
 • pestki dyni
 • kasza gryczana lub jaglana
 • ryba
 • mięso
 1. Jeśli masz chęć na coś tłustego, brakuje Ci wapnia, dostarcz więc swojemu organizmowi:
 • mleko
 • banany
 • twaróg
 • brokuła
 • kapustę
 • morele
 • migdały
 1. Jeśli masz na coś chęć, a nie wiesz na co....Napij się wody
  Myślę, że ten artykuł wam się spodobał, zapraszam do wszelkiej aktywności na moim profilu!
  Cześć!

Hey! Today I will write a little about something that once happened to everyone, and it is mainly about whims. If you still have them in the middle of a diet, then they are snorted. Here I come to help you.

 1. If you have the desire for something sweet, it means that you need to supplement the silicon, which you will find, for example in:
 • cucumber
 • apricot
 • strawberry
 • carrots
 • apple peel
 • lettuce
 1. If you have the desire for something sweet or something sour type: chocolate, jelly beans, your body tells you "You need magnesium!" But where can you get it?
  For example in:
 • pumpkin and sunflower seeds
 • bananas
 • bran
 • almonds
 • yellow cheese
 • fish
 • spinach
 • cocoa
 1. If you have a desire for toast or pizza, you lack nitrogen, and you can supplement it with these products:
 • pumpkin seeds
 • buckwheat or millet
 • fish
 • meat
 1. If you have the desire for something fat, you lack calcium, so deliver your body:
 • milk
 • bananas
 • curd
 • broccoli
 • cabbage
 • apricots
 • almonds
 1. If you have a desire for something, and you do not know what .... Drink water
  I think you liked this article, I invite you to all activities on my profile!
  Bye!
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @cookyluna! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!