Jak przeprowadzam analizę spółek - biznesradar część 2.

in pl-artykuly •  11 months ago 

Drodzy czytelnicy,

Poniżej dalsza część podstawowej analizy spółek na podstawie danych z biznesradar.

7. Przechodzimy do Analizy Finansowej ze strony głównej spółki jak na zrzucie poniżej.8. Przed naszym wzrokiem pokazuje się kolejna tabela. Najważniejszymi rzeczami na które patrze to:

  • Przychody ze sprzedaży - jaki na przestrzeni lat jest trend, jak wysoki jest ten trend
  • Zysk netto - Jak się mają przychody do zysku. Jaki trend w poprzednich latach

Jak widzimy przychody najwieksze byly w roku 2011 i 2012, jak również zysk. Najgorszy rok 2015 z dużą stratą i powolne wzrosty od tego czasu. Gdy wrócimy do wykresu widzimy bardzo uzasadniony spadek w roku 2015 z poziomu 5 zł na akcje na poziom poniżej 3 zł. Następnie wzrost do poziomu 3.90 w roku 2017. W roku 2018 spółka zaliczyła dołek historyczny na poziomie 1,60 by odbić do poziomu 2,3 i utrzymywać się w tym miejscu od blisko 6 miesięcy drobno kołysząc.

9. Przechodzimy następnie do Bilansu z zakładki powyżej. Zobaczymy tutaj aktywa i pasywa spółki. Zacznę od dolnej części tabeli więc Pasyw - jak finansowana jest spółka. Zobaczmy tutaj wyraźny trend wzrostowy Kapitału własnego, ale również kredytów. Korelacja wydaje się na podobnym poziomie okolicy 50% zadłużenia do majątku własnego. Jest to poziom przeciętny.

10. W pasywach widzimy także wyraźny trend wzrostowy majątku trwałego co i także spory wzrost aktyw obrotowych od momentu kryzysu w 2015 roku. Uważam to za zdecydowany plus przemawiający za polepszającą się sytuacja spółki na rynku.

11. Ostatnią rzeczą na którą patrze przy podstawowym przeglądzie spółek są dywidendy.

Z powyższej tabeli widzimy, że firma prowadziła fajną politykę dywidendową przez 5 lat, wypłacając między 5-10% do czasu kryzysowego 2015. Od tego czasu nie przeznacza zysku na dywidendy. Dywidendy są bardzo ważną rzeczą przy spółkach, niektóre spółki mimo marazmu w kursie przez lata stale wypłacają dużą dywidendę która po kilku latach daje kilkadziesiąt % zwrotu z inwestycji. Taurona niestety do tej grupy zaliczyć nie można.

Jest to oczywiście szybka podstawowa analiza tylko na podstawie suchych cyfr. Przed kupnem powinniśmy dokładniej prześledzić wiadomości z rynku na przestrzeni lat. W tym wypadku zobaczyć co stało się w 2015, co firma zmieniła w polityce by takie lata się nie powtarzały i tym podobne rzeczy.

Dzięki za uwagę do końca ! Zapraszam do obserwowania mojego profilu.

Jeszcze dziś wieczorem aktualizacja portfela po kolejnym tygodniu!Posted from my blog with SteemPress : https://www.pasywnyinwestor.eu/jak-przeprowadzam-analize-spolek-biznesradar-czesc-2/
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post has received a 1.56 % upvote from @drotto thanks to: @pasywnyinwestor.