Konstytucja biznesu szansą dla nowych przedsiębiorców ?

in pl-artykuly •  11 months ago

Witajcie,
Dzisiaj postanowiłam podzielić się z Wami informacjami na temat Konstytucji Biznesu, która weszła w życie z dniem 30.04.2018r. Opowiem co się zmienia, czy pojawia się więcej przywilejów dla przyszłych ale także i obecnych przedsiębiorców itd., więc zachęcam Was do przeczytania. Może będzie to taki impuls do założenia własnej działalności ?

Konstytucja biznesu – co to jest i co jest jej celem ?

To pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie dotychczasowych przepisów o prowadzeniu działalności. Konstytucja biznesu znosi obowiązujące do tej pory ok 200 aktów prawnych, uchyla ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku, która była wielokrotnie nowelizowana, a także zmienia przepisy dotyczące CEIDG. Państwo za jej pośrednictwem chce być partnerem w stosunku do przedsiębiorców, a nie przeciwnikiem.

1.png

1 W RELACJACH PRZEDSIĘBIORCA - URZĘDNIK

„Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”
Jeżeli prawo czegoś w wyraźny sposób nie zabrania to przedsiębiorca ma wolność w prowadzeniu działalności gospodarczej.
„Domniemanie niewinności przedsiębiorcy”
Przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości. Dopóki nie zostanie mu jakby wskazane i udowodnione przepisami prawa, że popełnił czyn niezgodny z ustawami uznaje się go za niewinnego.
„Przyjazna interpretacja przepisów”
W przypadku wystąpienia wątpliwości i niejasności w przepisach będą one rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców
„Zasada proporcjonalności”
Urząd nie może nakładać na przedsiębiorców dodatkowych obciążeń tzn. że np. jeżeli posiada wiedzę i dokumenty w danej sprawie nie będzie mógł żądać jakby ich po raz drugi od przedsiębiorcy. Ponadto ta zasada ma być również w przypadku nakładania kar – kara powinna być proporcjonalna do przewinienia.
Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Ma być on powoływany na 6-cio letnią kadencję. Jego zadaniem ma być: stanie na straży praw przedsiębiorców, komunikacja z ministrami w sprawie wydania objaśnień najbardziej niezrozumiałych przepisów, opiniowanie aktów prawnych które są ważne dla przedsiębiorców a przede wszystkim ma być bezstronny i apolityczny.

2.jpg

2 PRZY ZAKŁADANIU FIRM - DWIE OPCJE UŁATWIEŃ I ULG

A) Działalność nierejestrowana – jeżeli ktoś z nas chciałby prowadzić drobną działalność nie musi rejestrować firmy. Np student udzielający korepetycji, budowlaniec pracujący poza miejscem swojej pracy na etacie. Są tylko 3 wymogi: działalność ta nie wymaga uzyskania koncesji, licencji; taka osoba nie prowadziła działalności gospodarczej osobiście lub w spółce przez ostatnie 5 lat; a przychody z takiej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli ktoś spełnia te warunki może wystawiać rachunki na rzecz innych osób, firm (bez podatku VAT) i na koniec roku rozliczy się zeznaniem rocznym na zasadach ogólnych.

B) Ulga na start – osoba rejestrująca się w CEIDG nie musi od razu zgłaszać siebie do ubezpieczeń społecznych. Maksymalnie przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności jest zwolniona z opłat do ZUS. Natomiast po upływie tego okresu może skorzystać z preferencyjnego ZUS, który może trwać 24 miesiące. Wówczas składki są znacznie niższe niż w przypadku normalnego, dużego ZUSu.

Tabela z ostatnimi kwotami składek ZUS, opłacanych przez przedsiębiorcę za samego siebie👇
opłaty zus.jpg

Jest duża różnica prawda ? Dzięki czemu w początkowej fazie prowadzenia działalności, gdy firma nie osiąga jeszcze dużych dochodów nie ma konieczności opłacania tak dużych składek.

3 PONADTO:

➤ Sprawę będzie można załatwić nie tylko na piśmie ale również telefonicznie, e-mailowo lub za pomocą innego środka komunikacji
➤Zasada milczącej zgody - jeżeli przedsiębiorca nie otrzyma decyzji po upływie ustawowego czasu może zakładać, że sprawa została załatwiona pozytywnie
➤ma obowiązywać również zakaz formalizmu - rozstrzygnięcie sprawy nie może być uzależnione od dostarczenia oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii lub tłumaczenia

To jedne z ważniejszych zmian, które weszły w życie. Dzięki czemu przedsiębiorcy będą mogli się rozwijać, a państwo ma im w tym pomóc. Może i Wy po przeczytaniu stwierdzicie, że to jest dobry czas na własny biznes ? W końcu czemu nie pracować na swoim ?
Dziękuję wszystkim za przeczytanie i do zobaczenia wkrótce 🙂

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ciekawe, bardzo chciałbym żeby to weszło w życie. Niestety takich kłód pod nogi jak polskie państwo nie rzuca żadne inne....