[ENG|PL] How to recover your steemit login | Jak odzyskać login na steemitsteemCreated with Sketch.

in pl-artykuly •  last year  (edited)

[ENG]

Forgot your steemit login?
No problem!

In this guide I will show you how to recover your login to your account.

  • Log in to your email account
  • Find the first email from steemit with an email confirmation
  • Click on the link in the email
  • Your login will be displayed in the new tab

My friend has forgotten his login today and we have been struggling to recover it for a long time, so I decided to write such a guide in case someone has a similar problem.

It's not surprising that the activation of an account takes up to 2 weeks.

[PL]

Zapomniałeś swojego loginu do steemit?
Żaden problem!

W tym poradniku pokażę Ci jak odzyskać login do konta steemit.

  • Zaloguj się na swoje konto email
  • Znajdź pierwszą wiadomość od steemit z potwierdzeniem maila
  • Kliknij w link w emailu
  • Twój login zostanie wyświetlony w nowej karcie

Mój kolega zapomniał dzisiaj swojego loginu i długo staraliśmy się go odzyskać. Dlatego zdecydowałem się napisać taki poradnik, gdyby ktoś miał podobny problem.

Nic dziwnego skoro na aktywację konta czeka się nawet 2 tygodnie

Mam nadzieję że poradnik się komuś przyda :)
Liczę na pozytywne opinie

I hope this guide will be useful for someone :)
I am counting on positive opinions.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Witaj, jestem botem patrolującym #pl-artykuly.
Twój post nie spełnia podstawowej reguły #pl-artykuly dotyczącej długości wpisu.
Wyedytuj go dopisując więcej treści lub usuń tag - dziękujemy!

Więcej o regulaminie możesz przeczytać w podanym linku.