Google Glass - Czy sztuczna inteligencja będzie oceniała nasze szanse na przeżycie?steemCreated with Sketch.

in pl-artykuly •  8 months ago 

         Chyba wielu z nas pamięta niesamowity hit Google jaki zaprezentował w 2012 roku pod nazwą Google Glass. Mimo usilnych starań produkt jednak nie zdobył zwolenników i ostatecznie Googl zaprzestał sprzedaż urządzeń 2015 r.
O urządzeniu Google Glass ucichło na kilka lat, ale ponownie gigant w świecie technologii i sztucznej inteligencji przypomina nam o tym produkcie, jednak w nieco nowej odsłonie.
Chodzi o zastosowanie Google Glass w oddziałach pogotowia ratunkowego. Urządzenie za pomocą indywidualnego kodu QR umieszczonego na pacjentach może natychmiast informować lekarzy jak mają działać. Wszelkie informacje medyczne oraz dokumentacje docierają bezpośrednio do interweniujących lekarzy w czasie rzeczywistym.

         Google Glass przetestowano z sukcesem w dwóch placówkach medycznych University of Massachusetts Medical School oraz Banner Health w Phoenix. W obu placówkach wyniki, były porównywalne z badaniami przeprowadzanymi przez niezależnych lekarzy, a w kilku przypadkach Google Glass przyczyniło się do podania pacjentom odtrutki, której by nie otrzymali na czas w tradycyjnym badaniu. Okazuje się, że Google Glass umożliwia specjalistom z zewnątrz niezawodne i dokładne obserwowanie oraz diagnozowanie pacjentów w czasie rzeczywistym. Google Glass i algorytm stworzony przez Google pozwala nawet przewidzieć jaki czas pacjent spędzi w szpitalu oraz kiedy nastąpi zgon. Szacunki jakie wylicza algorytm, z którego korzysta Google Glass są zaskakująco precyzyjne.

         Aby ocenić precyzję i niezawodność konsultacji wspomaganych przez Google Glass przeprowadzono testy w oddziale intensywnej terapii toksykologicznej.
Na grupie pięćdziesięciu pacjentów w centrum medycznym Banner-University w Phoenix porównano wyniki badań fizycznych przeprowadzonych przez laboratorium toksykologów z poza szpitala, oraz badań przy łóżku pacjenta przez specjalistę od toksykologii z pomocą Google Glass. Badacze porównując wyniki obu badań odkryli wysoką korelację między nimi. Badanie zostanie wkrótce opublikowane w Journal of Medical Toxicology.

         W ubiegłym roku zespół UMMS pomyślnie przetestował użycie Google Glass podczas konsultacji toksykologicznych. Lekarz medycyny ratunkowej nosił Google Glass podczas oceny stanu zdrowia przy łóżku pacjenta i przesyłał wideo oraz dźwięk w czasie rzeczywistym do specjalisty, który pomagał w diagnozie zdalnie. Niezależny konsultant toksykolog ocenił, że w 89 procentach przypadków diagnozy stawiane przez Google Glass były trafne.

         Sieć neuronowa, na której opiera się algorytm używany w projekcie jest w stanie przetworzyć ogromne ilości danych. Między innymi historię medyczną pacjenta oraz jego bieżące wyniki badań. Na tej podstawie tworzy kompletną prognozę. Algorytm zbiera informacje o przebytych chorobach przez daną osobę i tworzy z nich oś czasu. Następnie analizuje ją i wyznacza kolejne możliwe choroby jakie mogą wystąpić w czasie życia pacjenta. Potrafi przewidzieć również kiedy nastąpi zgon - śmierć. Co ciekawe, algorytm Google potrafi brać pod uwagę nawet odręczne notatki, komentarze i dopiski na starych kartach badań.
Aby zabezpieczyć informacje o pacjentach w każdym badaniu, urządzenia zostały pozbawione wszelkiego oprogramowania Google. Oprogramowanie zostało wykonane przez Pristine EyeSight zgodnie z HIPAA.

         Jednym z zastosowań jakie przewiduje pomysłodawca jest możliwość selekcji poszkodowanych w katastrofach. Dzięki Google Glass będzie można bardzo szybko oszacować szanse pacjenta na przeżycie i skupić się na przypadkach, które rokują możliwość uratowania.

Czy dojdzie do momentu, gdzie będąc poszkodowanym w wypadku, będziemy oceniani przez sztuczną inteligencję, czy warto tracić czas na ratowanie nas?

Jak każda technologia, tak i ta ma dobre i złe strony. Wszystko zależy od podejścia i intencji osoby, która jej używa.
Na myśl przychodzi mi obraz, gdzie sztuczna inteligencja w oparciu o wytyczne konkretnych osób decyduje o tym kogo zachować przy życiu, a kto jest zbędny i można go „wyeliminować” z społeczeństwa.
Żyjemy w ciekawych, a zarazem złowrogich czasach. Na naszych oczach budowane są podwaliny świata rodem z SF.
Przypominam o mojej akcji: Projekt Steern.

Jeśli podoba Ci się artykuł i chcesz otrzymać moje tokeny Steern za darmo, daj proszę upvote, a w komentarzu podaj adres swojego portwela Waves Wallet.
Zachęcam również do resteem'u moich artykułów, za co też otrzymasz Steern'y.

Tokeny Steern możesz kolekcjonować lub sprzedać na platformie Waves Platform.

Polecam przeczytać artykuł: Steern - Zapłacę za Twój upvote i resteem.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ciekawa historia jak mozna zmienic fiasko w teoretycznie nowy produkt, wystarczy tylko poszukac zapotrzebowanie w innej branzy niz byla docelowa.
Zrobilam rowniez resteem.
3PFLPdckeXHosmKtPqLGDXES9S9FWVBDCKm

Można prosić o źródło informacji? Ciekawe ale nie bardzo mogę wyobrazić sobie selekcję poszkodowanych w katastrofie poprzez okulary. Okulary musiałyby mieć jakieś bajery chociażby do prześwietleń stanu organów wewnętrznych.

·

Zgadza się ... są prowadzone prace nad czujnikami i dodatkowym wyposażeniem, które pozwoli taką selekcję przeprowadzić. Źródłem jest konferencja Google, na której zaprezentowano nowe przeznaczenie Google Glass oraz publikacja w czasopiśmie Nature, opisująca algorytmy w sieciach neuronowych wykorzystywane w medycynie.
Prócz Google są jeszcze 2 algorytmy tego typu już stosowane w medycynie do przewidywania chorób serca i nowotworów płuc, które dokładniej diagnozują niż żywi lekarze.

Congratulations @consto! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!
Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @consto! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 10 replies. Your next target is to reach 50 replies.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new Steemfest³ Award is ready!
Be ready for the next contest!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @consto! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!