JAK SMAKUJE CZEKOLADA Z USA? Hershey's cookies'n'creme (Mojerecenzje #9)

in #pl-artykuly6 years ago

Witajcie w kolejnej edycji telenoweli "mojerecenzje", w której oceniam różne rzeczy z różnych stron świata.

Już parę smako-łyków oceniłem, dziś czekolada z USA i wkrótce kolejne "coś" też z USA i inne "coś" z... kraju, którego jeszcze w tej serii nie było, nie zgadujcie, bo i tak nie zgadniecie hehe ;)

Mojerecenzje #9

co: Batonik czekoladowy "Hershey's" o smaku "Cookies'n'creme", czyli "ciasteczka z kremem"

pochodzenie: USA

sposób podania: doustnie

(poniżej fotki ze składem)

Nazwa smaku "ciasteczka i krem" w pełni go oddaje.
Czekolada jest pysznie kremowa, natomiast ciasteczka rzeczywiście, mimo, że bardzo małe, smakują jak pyszne ciasteczka domowej roboty. W biedronce są białe czekolady z czekoladowymi chrupkami, wygląda to podobnie, ale smakuje całkiem inaczej, tutaj to nie są tanie, dmuchane sztuczne chrupki, bez urazy dla biedronkowej czekolady, która aspiruje do tego samego, ale gra w innej lidze.

Zarówno biała kremowa czekolada sama smakowałaby super, tak same te ciasteczka same byłyby świetne, w duecie zgrywa się to idealnie, czekolada rozpływa się w ustach a ciasteczka delikatne chrupią.

W porównaniu do wspomnianej czekolady dostępnej u nas, którą też czasem jem, czuć mocną różnicę. Ta amerykańska ma wyraźny smak, tak samo jak i ciastka, wydaje się "uczciwie" zrobionym produktem. "Nasze" czekolady z chrupkami, lub ciastkami, jak i ogólnie wiekszośc słodyczy, nawet tych droższych, nie są tak smaczne, można odnieść wrażenie, że jesteśmy oszukiwani, otrzymując niepełnowartościowe produkty, tylko zamienniki o gorszym składzie, lub takim samym, ale o gorszej jakości składnikach.
Bardzo wysoka ocena za super ciastka i kremowość czekolady. Obietnica dotycząca smaku z opakowania spełniona z nawiązką :)

Podsumowując: Uczciwa czekolada dla uczciwych ludzi ;)

Moja ocena: 9,1/10

her4.jpg


her1.jpg


her2.jpg


her3.jpg


her5.jpg


her 6.jpg

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by centauri-alfa on steemit from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 65725.20
ETH 3370.19
USDT 1.00
SBD 2.63