PEPPER HARVEST!!

in #pilipinas4 years ago

image

Maayong adlaw mga higala mga amigo og mga amiga diha. Kamusta naman mong tanan? Kanina didto napud ko sa bukid aron mobisita sa akong lola nga didto nagpuyo og tayming kaayo kay pag adto nako nag harvest man diay sila og nagkadaiyang klase sa sila. Makita ninyo sa ibabaw ang ilahang hinarvest nga sili og gipilian ang mga sili para sa igbalaligya kay duol raman sa merkado ilaha so dali ra kaayo mabaligya. Og nangayo pud kog gamay aron dad on nako sa amoa inig uli.

image

Mao ra na mga higala daghang salamat sa pag bisita og pag suporta sa akong mga post.

inyong amigo: @myaw

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 18875.06
ETH 1297.03
USDT 1.00
SBD 2.44