FIODTRIP GANINANG PANIUDTO

in #pilipinas4 years ago

image

Maayong adlaw mga higala, amigo ug amiga. Kanina lang udto nag foodtrip mi kuyog sa akong nga ig-agaw. Wa man gud ko nag dahon nga mobisita sila sa among balay mao nga wala jud ko naka pangandan ug tarong.
image
Mao nga nag luto nalang jud ko kung unsay sulod sa among ref. Hinuon wa man sad sila nibisita naki para mokaon ang ilaha kay nagkakita mi ug usab. Pero bahalag wa naka pangandan naka luto jud bahalag gamay pero na igu ra jud namu ug nabusog ming tanan. Ug diri langko kutob mga higala ug daghan salamat.

inyong higala: @myaw

Sort:  

Your Post has been resteemed thanks for sharing this post

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 19978.21
ETH 1355.98
USDT 1.00
SBD 2.46