Pagi yang cerah tarik pukak aceh

in #photograpy5 years ago

5212d03b-d201-44c2-9cde-18706e946348.jpegselamat pagi kawan busy semua di mana anda berada.di pagi yang cerah ini saya mau menceritakan tentang kegiatan hari ini .saya mau kasih tau tentang tarek pukat di setiap pagi.untuk berkerja di laut dan setiap pagi nutiritas kerjaan setiap hari hanya tarik pukat.pada pagi hari ini saya kerja untuk cari uang buat keperluaan anak anak dan kebutuhan sehari hari.rezeki setiap hari kadang ada rezeki dan kadang cuma sedikit tetapi semua itu harus bersyukur apa yang telah di beri.walau kerja tarik pukat.kerja yang sangat capek tetapi tetap di dikerjakan walaupunsangat bosan sekali.namun itu semua udah nuturitas saya sebangai pekerja laut.demikiaan lah yang dapat saya beritahukan untuk kawan steemit dan busy.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16183.13
ETH 1167.44
USDT 1.00
SBD 2.07