My small visit in a Wroclaw's museum of modern art / (PL) Mała wizyta we Wrocławskim muzeum sztuki współczesnej

in photography •  8 months ago  (edited)

English

Today a short trip around Wroclaw Modern art museum which I visited yesterday - Pawilon Czterech Kopuł. I want to have this post short and don't talk too much. I just want to show you some few magic places around museum and interior, to let you mind inspired to come and visit museum! When was your last time you've visit museum of modern art? I encourage you to do it as it affects aesthetic quite well, and it's a base of any artistic profession. It's also a great way of spending friday evening!

Polish

Dziś krótka wycieczka po Wrocławskim Muzeum Sztuki Współczesnej, które odwiedziłem wczoraj - Pawilon Czterech Kopuł. Chciałbym ten post utrzymać dość krótki i nie gadać za dużo. Chcę po prostu pokazać kilka magicznych miejsc w muzeum i wnętrzach, aby zainspirować Cię do odwiedzenia muzeum! Kiedy ostatnio odwiedzałeś muzeum sztuki nowoczesnej? Zachęcam do tego z całego serca, ponieważ to całkiem dobrze wpływa na estetykę która jest podstawą każdego zawodu artystycznego. Jest to też miła odmiana na piątkowy wieczór!

IMG_20181019_163634.jpg

IMG_20181019_164254.jpg

Central square of the museum!
Centralna część muzeum

IMG_20181019_170625.jpg

Curator of the exhibition showing one of the painting.
Kurator wystawy opowiadający o jednym z obrazów

IMG_20181019_171217.jpg

IMG_20181019_173238.jpg

IMG_20181019_173457.jpg

I liked this picture a lot!
Całkiem spodobał mi się ten obraz

IMG_20181019_175546.jpg

Museum by night
Muzeum nocą

IMG_20181019_175842.jpg

All shoots done using Samsung S7
Wszystkie zdjęcia zrobione Samsungiem S7
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

oj uwielbiam takie przestrzenie! wystawa też wygląda na interesującą

·

Ja właśnie to samo! Ciągle się zastanawiam jak wykombinować, żeby zrobić jakąś sesję w środku ponieważ te białe metalowe konstrukcje są... boskie!