JESIEŃ W SEPII (Dzień #3)steemCreated with Sketch.

in photography •  10 months ago 

JESIEŃ W SEPII 🍂🍃🍁

WYZWANIE BLACK & BROWN, CHOĆ ŚWIAT
NIE JEST TYLKO CZARNO - BIAŁY - BRĄZOWY

www.kizoa.com_46459366_2714503662108790_7627832162162573312_n.jpg

ZASADY KONKURSU

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Es hermoso. ¿Dónde es y qué es el edificio? (utilizo google traductor)

It is an old German building school, currently an architecture department in Wrocław, Poland. ☺️

Park Tołpy widzę ;)

Zgadza się 😜