Sfokusowani - wiosna / Fox at the backyardsteemCreated with Sketch.

in photography •  5 months ago 

{pl/en{Zdjęcie zostało zrobione około 10 lat temu w Londynie, Młody lisek pewnego wiosennego ranka wszedł do naszego ogrodu i zaczął go zwiedzać, wąchać kwiatki. Zdjęcie zostało zrobione Pentaxem k100 z obiektywem DA 18--55. Niestety nie mam parametrów bo exif został wcięty już dawno temu. Zdjęcie nei ejst perfekcyjne technicznie, zostało zrobione przez szybę. Tego typu zdjęcia jednak nie muszą być perfekcyjne, wymuskane jak zyleta.

Podoba ci się zdjęcie ? Proszę o upvote i/lub komentarz, repost też mile widziany. Chcesz więcej zdjęć w przyszłości proszę obserwuj mnie!

I took this pictures 10 yrs ago. Was beautyfull spring day. Young fox visited our backyard. HE started recognisa garden, to smell flowers. he was interested everything. I used pentax k100 with Da 18-55. This pictures is not perfect. I did it through window. Pictures like this not must be extremly perfected.
Do you like it? PLS upvote, comments or repost ! Do you wants more pictures? PLS Follow me.

20080502-094752.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ta fotografia jest przeurocza, podoba mi się jej każdy element. Lis wąchający kwiatki- no jak w bajce po prostu!
Dziękuję za wzięcie udziału w konkursie i życzę powodzenia!

Świetne ujęcie, jak "ustawiane"!

Congratulations @teo73! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 10 replies. Your next target is to reach 50 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!