Orlovi nokti

in photography •  last month 

Vrlo zanimljiv naziv za cveće "Orlovi nokti". Postoji cveće sa vrlo zanimljivim nazivima kao što su: Petlova kresta, Lepi dečko, Lepa Kata, Dragoljub, Muhižderka, Pačiji kljun, Mačiji brk i tako dalje.
Svi su cvetovi lepi na svoj način bez obzira na ime. Tako i Orlove kandže koje prelepo izgledaju još lepše mirišu, što baš ne priliči jednim kandžama:)

Želim vam lep ostatak dana...

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!