Sille' de tarihi bir gezintiye çıkalım

in photography •  7 months ago  (edited)

Sille, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi geçmişi olan bir yerleşim merkezidir.

IMG_20180511_131155_HHT.jpg

Aynı zamanda Hristiyanlık döneminin de önemli bir merkezi olarak geçiyor.
Aya Elena Kilisesi, milattan sonra 327 yılında Bizans İmparatoru Constantin'in annesi Helena tarafından yaptırılmış bir ibadethane.

IMG_20180708_151649.jpg

Sille'de, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait camiler, hamamlar, çeşmeler, köprüler gibi Türk-İslam eserleri de bulunuyor.

IMG_20180501_191351_HHT.jpg

IMG_20180708_151614.jpg

IMG_20180708_153306.jpg

IMG_20180501_191452_HHT.jpg

Gezimize tarihi çarşı ile devam ediyoruz. Rengarenk taş sokaklarda gezinirken buz gibi bir limonatanın verdiği keyfi ancak yaşayarak anlamak mümkün.

IMG_20180501_191318_1.jpg

IMG_20180513_172811_HHT.jpg

IMG_20180501_191800_HHT.jpg

Yazımı sonlandırırken orada da karşılaştığım can dostlarıma değinmeden edemeyeceğim :))

IMG_20180501_191000_HHT1.jpg

IMG_20180513_163832_HHT.jpg

IMG_20180501_191214.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @pollyannazli! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine challenge - Love is in the air!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!