EN/PL Sunset over Warsaw / Zachód słońca nad Warszawą

in photography •  2 years ago 

When I have a small break in my job I go outside on balcony and I saw this beautify view. (summer 2017)

Będąc w pracy wyrwałem się na małą przerwę i kiedy wyszedłem na balkon oczom moim ukazał się ten piękny widok. (lato 2017)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

awesome view wow