Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

cool selfie 😊😊

Pięknie zdjęcia :)

Dodając tego typu treści warto dodawać również informacje o sprzęcie jakim fotografia została zrobiona.

·

Dziękuję za komentarz. Interesuje mnie, dlaczego WARTO te informacje dodawać? W jakim celu?

·
·

Jest 2 główne powody:

  • po pierwsze osoby interesujące się fotografią widzą jak dany sprzęt sprawdza się w praktyce
  • drugi powód jest mniej oczywisty... w pewnym stopniu wpisy z dodaną nazwą sprzętu są obarczone mniejszym ryzykiem że zostały komuś "skradzione" (w Twoim wypadku to nieistotne bo nie raz dzieliłeś się już swoim wizerunkiem)

Jak wspomniałem to tylko luźna sugestia ;)

·
·
·

Dziękuję :)

Fajna fotka! :)

·

Dziękuję :)