Moja podróż po Azji - Myanma (Birma) - Pagoda w MingunsteemCreated with Sketch.

in photography •  3 months ago  (edited)

Pagoda w Mingwan czyli Wielka Królewska Pagoda w Mingwan znajduje się w miejscowości Mingun położonej na zachodnim brzegu rzeki Iriwad. Zbudowana została w latach 1791-1812, ale nie ukończona. Do budowy wykorzystano wyrabiane na miejscu cegły. Docelowo miała być największą pagodą na świecie osiągając około 170 metrów wysokości. Po obu stronach prowadzącej do niej drogi wybudowano dwa olbrzymie (ok. 29 m wysokości) lwy (chinthe).
Trzęsienie ziemi z 1839 roku, które uszkodziło pagodę zniszczyło również obydwa lwy, z których pozostały jedynie tylne części tułowia. Pagodę wzniesiono na planie kwadratu o boku długości ok. 140 metrów. Budynek wzniesiono także na planie kwadratu o boku ok. 73 metrów.
Na środku każdej ściany zlokalizowane są wejścia do sklepionych sal, które miały być miejscem odbywania ceremonii i składania ofiar. Dziś używana jest jedynie zlokalizowana od strony rzeki - wschodnia sala. Do chwili przerwania budowy wzniesiono około 1/3 planowanej wysokości budynku - obecna budowla mierzy około 50 metrów.

01.jpg

1030483.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

Pozostałość po dwóch olbrzymich lwach
13.jpg

Photo: Panasonic Lumix FZ82

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!