The Ultimate Travel Vehicle

in photography •  last month  (edited)

DSCF2508-1-3-fs_crfs2-steemit.jpg


As a kid, I always liked traveling by train. My father was a railway worker, and we have travelled as a family pretty often by train. It was always special experience. The window full of quickly changing landscapes was more interesting to me than TV set. You could stretch your legs during the travel. You could meet people during the travel. Once, I had a chance to listen to the whole criminal law lecture during the voyage! The longer travel, the better! And you could sleep in the train. It was easy to fall asleep with that monotonous clancking sound the wheels on the rails… But now, Chinese are coming with their global infrastructure, and MagLev trains that goes 600 km/h — and make the whole experience much more alike the plane travel… at a very low altitude 😄

Као дете увек сам волео путовање возом. Мој отац је био железничар, и често смо породично путовали возом. Увек је то било посебно искуство. Прозор пун пејзажа који се брзо смењују био ми је занимљивији од телевизора. Могли сте протегнути ноге током путовања. Могли сте упознати људе током путовања. Једном сам имао прилику да слушам читаво предавање из кривичног права током путовања! Што дуже путовање, то боље! А могло се и спавати у возу. Било је лако заспати уз тај монотони звук точкова на шинама… Али сад Кинези долазе са својом глобалном инфраструктуром и МагЛев возовима који развијају брзину од 600 км/х — чинећи читаво искуство много сличнијим лету авиона… на врло малој висини 😄

DSCF2508-1_crfs-steemit.jpg
Fujifilm X-T20, Canon EFs 18–135mm, f/3.5-5.6 IS STM @135mm, ISO200, 1/4700 sec, f5.6

So, I wonder, what is your favorite travel vehicle? A train… I mean a plane like this AirBus? Or maybe you would rather…

Нешто се питам, које је ваше омиљено путничко возило? Воз… хтедох рећи авион, као што је овај ЕрБас? Или бисте можда…

KotorMC-DSCF2139-fsrot-steemit.JPG
Fujifilm X-T20, Canon EFs 18–135mm, f/3.5-5.6 IS STM @24mm, ISO200, 1/950 sec, f8

…choose a real cruiser over the air one? It is much slower, but you have a hotel luxury at your disposal, and a travel itself as a special adventure…

As a tourist destination, Kotor Old Town has a port for the largest cruise ships that are visiting this wonderful place every day. Here is one of the smaller cruisers, Marella Celebration — with its 215 meters in length, 10 decks, 631 cabins for the maximum of 1350 guests and 520 crew members, with 5 restaurants, 6 bars, 7 lifts and… meh… only 2 pools 😉😄

…да изаберете праву крстарицу уместо оне ваздушне? Много је спорија, али на располагању вам је хотелски луксуз, а само путовање представља посебан доживљај…

Као туристичко одредиште, Которски Стари Град има луку која прима највеће бродове за крстарења који свакодневно посећују ово чудесно место. Ово је омања десетоспратна крстарица, Марела Целебратион — дужине свега 215 метара, са 10 палуба, 631 кабином за максимално 1350 гостију и 520 чланова посаде, са 5 ресторана, 6 барова, 7 лифтова и… ето… свега 2 базена 😉😄Ljuti kruzer-steemit.jpg
Canon EOS 350D, Canon EFs 10-22mm, f3.5-4.5 @10mm, ISO100, 1/100 sec, f8


Or you would rather steer your cruiser yourself? This is Chrysler PT Cruiser, small and compact family car with an elegant exterior design reminiscent of 1930s styling. This way you are free to decide where your journey will begin and where it will end. The designer deserves a mention — it was Bryan Nesbitt, an automobile designer and currently head of General Motors Corporation International Operations Design, based in Shanghai, China. Nesbitt is also brand chairman for Wuling and Baojun, two automakers with which G.M. joint ventures. This one belonged to our inactive member @gripsy — who is also an excellent designer. What a compliment to Nesbitt's work!

Или бисте можда радије сами управљали својом крстарицом? Ово је Крајслер ПТ Крузер, мали и компактан породични аутомобил елегантног дизајна који стилом подсећа на тридесете године двадесетог века. Једино у овом случају имате слободу да сами одлучите одакле ће путовање почети и где ће се завршити. Дизајнер заслужује да буде поменут — то је Брајан Несбит, дизајнер аутомобила и садашњи директор дизајна међународног одељења корпорације Џенерал Моторс, са седиштем у Шангају, у Кини. Несбит је такође бренд председник за Вулинг и Баојун, два произвођача аутомобила са којима Џенерал Моторс има заједничка улагања. Овај је припадао нашем неактивном члану под налогом @gripsy — који је такође одличан дизајнер. Какав комплимент Несбитовом раду!


Bon Voyage!Срећан пут!


img

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpg


Instant Access to Steemit


Universal Basic Income

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Congratz, your post has been resteemed and, who knows, will maybe appear in the next edition of the #dailyspotlights (Click on my face if you want to know more about me...)
Check the rules of the Daily Spotlights if you want to nominate someone!
Pixresteemer is also listed as promoter on The Steemians Directory