London Canary Wharf

in #photography6 years ago (edited)

Canary Wharf се намира в източен Лондон. На това място през 14 век крал Едуард Трети си е гледал хрътките за лов, откъдето идва името Canary Wharf (Острова на кучетата).
Това е най-големия бизнес район във Великобритания. Тук са съсредоточени много офис сгради на големи банки и други финансови институции.Има десетки небостъргачи, няколко мола и свое летище - City Airport.

20180512_084219.jpg

20180512_084227.jpg

20180512_084232.jpg

20180512_084250.jpg

20180512_084835.jpg

Sort:  

This post has received a 3.35 % upvote from @boomerang.

This post has received a 5.27 % upvote from @booster thanks to: @iliyantsvetanov.

снимай по-често :) разкошни снимки правиш, а и такава красота не се вижда всеки ден

Много е хубаво

Хубаво е👍🙂

Много е красиво! Благодаря ти!

Не ги знаех тези неща!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 43981.61
ETH 2354.51
USDT 1.00
SBD 5.28