Fifty shades of AKsteemCreated with Sketch.

in photography •  2 years ago  (edited)

Quick photo from shooting course for military school students :) organized by my friends from http://www.pot24.pl/ on the Grunwald Battlefield in June 2017.

The course lasted three days of the weekend, where we, together with the FIA association, On commission the Poland Ministry of National Defense we provide training on the safe use of firearms for more than 1,000 uniformed classrooms and military schools.

18814868_302123830229256_2635906574757309824_o.jpg

Szybkie zdjęcie z kursu dla uczniów szkół wojskowych :) organizowane przez moich znajomych z http://www.pot24.pl/ na polu bitwy pod Grunwaldem w czerwcu 2017 roku.

Sam kurs trwał trzy dni weekendu gdzie wspólnie z stowarzyszeniem FIA na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej prowadziliśmy szkolenie z podstaw bezpiecznej obsługi broni dla ponad 1000 uczniów klas mundurowych oraz szkół wojskowych.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

A może coś więcej tutaj opiszesz? Facebook ssie...

·

No faktycznie ssie, dodałem link do naszej oficjalnej strony, no ale ona też trochę ssie ;P
Rozszerzyłem opis.