DARTMOORE ZOO - part 2 - KANGAROO / KANGUR

in photography •  3 months ago

Kangaroo is not running, just jumping. Sometimes it comes, but it does it slowly. By jumping, the kangaroos are moving very fast and are able to develop speeds up to 50 km / h.

100_7173.JPG

Meanwhile, the height at which the kangaroo rises is also impressive. These nice animals can achieve up to 3 meters in one jump.
Usually, "normal" kangaroos cover the distances, jumping every 2-3 meters.

Kangaroos, just like emu, can not move backwards, which is why they are in the coat of arms of Australia. They symbolize the nation going forward.

The newborn kangaroo weighs little more than 1 gram, it is only 2 centimeters long and stays in the mother's bag for about 10-12 months. After the first 3-4 months he begins to leave the bag sporadically to gnaw the grass in close proximity and explore the new surroundings.

Kangaroos are the national symbol of Australia. They appear on coins, postage stamps, logotypes, as well as in the coat of arms of Australia.

Kangaroos live not only in Australia. Many species such as tree kangaroos and wallabies can be found in Papua New Guinea and on the adjacent islands.

Kangaroos not only jump well, they can also swim. While moving on land, they use two rear paws and tail simultaneously, while swimming in water - each paw separately.

Kanga can be the mother of 3 kangaroos at the same time: the oldest is outside the bag, the younger one lives in the bag, while the embryo is waiting for birth.

Interestingly, during this time the mother produces two types of milk - one with a high content of carbohydrates for an older kangaroo living outside the bag, and milk with a high fat content for the kangaroo located in the bag.

Red kangaroos are the largest marsupials in the world. They can reach up to 2 meters in height and weigh up to 90 kilograms.


roommates-border-pasek-ozdobny-tp_7237462625835292341f.jpg


Kangur nie działa, tylko skacze. Czasami przychodzi, ale robi to powoli. Skacząc, kangury poruszają się bardzo szybko i są w stanie rozwinąć prędkość do 50 km / h.

100_7227.JPG

Tymczasem wysokość, z jaką podnosi się kangur, jest imponująca. Te zwierzęta mogą osiągnąć do 3 metrów w jednym skoku.
Zazwyczaj "normalne" kangury pokrywają odległości, skacząc co 2-3 metry.

Kangury, podobnie jak emu, nie mogą się cofać, dlatego znajdują się w herbie Australii. Symbolizują naród idący do przodu.

Noworodek waży niewiele ponad 1 gram, ma tylko 2 centymetry długości i pozostaje w torbie matki przez około 10-12 miesięcy. Po pierwszych 3-4 miesiącach zaczyna sporadycznie opuszczać torbę, by przegryźć trawę w pobliżu i zbadać otoczenie, które jest dla niego nowe.

Kangury są narodowym symbolem Australii. Pojawiają się na monetach, znaczkach pocztowych, logotypach, a także w herbie Australii.

Kangury żyją nie tylko w Australii. Wiele gatunków, takich jak drzewa kangury i wallabies, można znaleźć w Papui Nowej Gwinei jak i rowniez na sąsiednich wyspach.

Kangury nie tylko dobrze skaczą, ale potrafią również pływać. Podczas poruszania się na lądzie używają jednocześnie dwóch tylnych łap i ogona gdzie podczas pływania w wodzie - każda łapa działa oddzielnie.

Samica może być jednocześnie matką 3 kangurów - najstarszy znajduje się poza torbą, młodszy żyje w torbie, a zarodek czeka na poród.

Co ciekawe, w tym czasie matka produkuje dwa rodzaje mleka - jeden z wysoką zawartością węglowodanów dla starszego kangurza żyjącego na zewnątrz torby i mleko o wysokiej zawartości tłuszczu dla kangura znajdującego się w torbie.

100_7174.JPG

Czerwone kangury są największymi torbaczami na świecie. Mogą osiągać do 2 metrów wysokości i ważą do 90 kg.

imageproxy.php.gif

DQmYfKYGX2M8Qc8nNUi6TqUzHKoeLmafZ6PVBMjt7wjXe5R.gif

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Superowy post i zdjęcia !!!